què s’ha de fer a Flix (referent mundial en contaminació industrial) i riu avall?

http://noticies.sirius.cat/2016/06/ercros-esconde-otra-montana-toxica-en.html
http://noticies.sirius.cat/2016/11/la-contaminacio-subterrania-de-flix.html

L’ Agència Catalana de Residus (ACR) ha preguntat per escrit a l’Ajuntament de Flix, la Confederació Hidrogràfica de l’ Ebre ( CHE) i a Ercros si tenen coneixement de sòls contaminats fora del recinte industrial. “ Demanem que se n’informi i no s’especuli, no buscarem residus foradant tot el terme”, adverteix Josep Maria Tost (ACR). “L’extensió geogràfica estudiada s’ha d’ampliar fins a estar segurs que allà on ens parem no hi ha més residus. Hi ha altres zones on hi ha hagut abocaments i hi ha molta gent que ho sap”, diu Joan Grimalt (CSIC). “ Exigim que no es condemni la gent de Flix i la Ribera d’Ebre i les generacions futures”, demana Marc Mur, l’alcalde flixanco. El 2017 hauria de ser clau.

Flix és un dels referents mundials de contaminació industrial pels abocaments al seu pantà, a l’ Ebre, amb 700.000 tones de llots tòxics. Però l’activitat de la química, ara en mans d’ Ercros, també ha contaminat durant més d’un segle almenys 40 hectàrees de terra i també el subsòl, fins a dotze metres de profunditat, amb el consegüent perill de filtracions, segons denuncia l’Ajuntament. Els abocaments es localitzen a les instal·lacions industrials, a prop del poble. S’hi ha detectat una elevada presència de metalls pesants com el perillós mercuri, dissolvents organoclorats, prohibits per llei avui dia per la seva toxicitat, o el tetratraclorur de carboni, vetat perquè ataca el fetge.

Ercros va anunciar el cessament de bona part de l’activitat el 2018 i a Flix temen que l’empresa marxarà i deixarà els sòls contaminats, com ja va estar a punt de passar amb el pantà i el riu. “S’han localitzat compostos cancerígens, com el tricloretilè i d’altres amb efectes tòxics i neurotòxics. Per la varietat, toxicitat i quantitats abocades és un cas únic a Europa, no ho hem vist enlloc més. Alguns dissolvents localitzats al subsòl estan lliures, s’han d’extreure”, adverteix el professor Joan Grimalt, del Consell Superior d’ Investigacions Científiques (CSIC).

Ajuntament i experts demanen un estudi independent que avaluï els terrenys contaminats per Ercros, a la vora de l ' Ebre Ajuntament i experts demanen un estudi independent que avaluï els terrenys contaminats per Ercros, a la vora de l ' Ebre

L’Ajuntament, molt amoïnat, va demanar ajuda a institucions científiques de prestigi com el CSIC o el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental ( Creal). Els experts alerten que s’han trobat terres altament contaminats, amb registres molt per sobre dels valors considerats límit per les agències mediambientals de referència al món.

La situació, que està sent avaluada per l’ Agència Catalana de Residus (ACR), ha encès les alarmes de la comunitat científica, com ja va passar fa una dècada quan el CSIC va posar al descobert la muntanya d’escombraries tòxiques amagada sota l’embassament de Flix, ara en la fase final d’extracció i neteja. L’Ajuntament exigeix urgentment un estudi independent, la neteja de “tots” els sòls contaminats i que Ercros pagui la descontaminació.

“És una bomba de rellotgeria, hi ha compostos volàtils que a poc a poc aniran sortint i la població del voltant que és més a prop els anirà absorbint com a càrrega tòxica. Cal descontaminar”, adverteix Jordi Sierra, de la unitat de sanitat ambiental de la f acultat de Farmàcia de la UB. La gravetat del cas va forçar la setmana passada la convocatòria de la comissió de medi ambient del Parlament. Josep Maria Tost, director de l’ Agència Catalana de Residus, va anunciar que a començaments del 2017 estarà punt el pla de neteja. “Es determinaran quins espais s’han de descontaminar i l’empresa pagarà, encara que marxi o vengui els terrenys. Però vull deixar clar que a tota hora hem estat atents i hem intervingut quan ha calgut per garantir el compliment de la llei”, va dir. En una de les zones on ja s’està actuant, al costat de la indústria, la descontaminació durarà com a mínim fins al 2022.

“L’ Agència està treballant a Flix, és cert, però també ho és que no estem gens satisfets amb la seva feina i resultats. Ens preocupa el seu poc nivell d’exigència amb Ercros i els criteris aplicats en la diagnosi”, denúncia Marc Mur ( Entesa per Flix), l’alcalde. Afegeix, a més, que s’està aplicant “el nivell més baix del que marca la normativa”. L’Ajuntament s’oposa a la catalogació de “mínims” que assegura que està duent a terme l’ACR dels terrenys afectats. “S’estan etiquetant com a sòls amb un risc acceptable per a la salut humana terres amb presència de metalls i compostos orgànics. Si Flix estigués a pocs quilòmetres de Barcelona no es limitarien a complir la llei; ens oposem a permetre que 40 hectàrees acabin sent un abocador a l’aire lliure”, sentencia l’alcalde. En algunes zones afectades els informes estableixen que una persona s’hi pot estar un màxim de temps al dia, en determinats casos sis hores o fins i tot només 25 minuts diaris.

1-XI-16, E. Giralt, lavanguardia