Sondeig d’Opinió Catalunya 2016 (icps)

L’ICPS us presenta els resultats del Sondeig d’Opinió Catalunya 2016, que realitza anualment i que posa a disposició del públic a la seva pàgina web

Aquests resultats inclouen les distribucions referents a cada resposta, així com el creuament d’aquestes amb algunes variables d’interès, com són el sexe, l’edat i el record de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, distingint a més, entre el total de la mostra i les persones amb nacionalitat espanyola.

D’altra banda, també us podeu descarregar un breu dossier amb una selecció dels resultats més rellevants del Sondeig i les bases de dades corresponents als Sondeigs de 2015 i 2016 per a una explotació estadística lliure a la mateixa web.

14-XI-16