Cambra de Comerç: boicot inversor del Gobierno a Catalunya?

La inversió efectivament executada pel Govern central a Catalunya va ser la menor dels últims 20 anys. De tots els diners invertits en les diferents co­munitats, Catalunya només en va rebre el 8,2%. És un percentatge sensiblement inferior al que pesa la comunitat en termes de població (16%) o de PIB (18%). Són dades recopilades per la Cambra de Comerç d’informació pública del Ministeri d’Hisenda.

D’un cantó a l’altre: Miquel Valls, al centre, va passar de donar suport implícit a Artur Mas a donar-lo al govern central. / EFE“L’ Estat està prioritzant infraestructures com l’AVE a Galícia, deixant de banda inver­sions més productives com el corredor mediterrani, que porta un retard manifest en el seu desenvolupament”, va assenyalar ahir el president de la Cambra, Miquel Valls, durant la presentació de l’informe.

La baixa inversió a Catalunya és la combinació de dos factors. El primer és que la quantitat pressupostada per a la comunitat és baixa però és que a més la quantitat efectivament executada és també reduïda. Quant a la inversió total, mentre en el conjunt de les comunitats el percentatge d’execució va ser del 89% en el 2015 a Catalunya es va reduir al 71%. Aquella circumstància és el que provoca que la inversió efectivament realitzada només sigui l’esmentat 8,2% del total.

Si s’analitzen només les inversions en infraestructures es comprova –sempre segons les dades recopilades per la Cambra– que l’ Estat només va executar el 59% del previst. La pitjor part se la va emportar Renfe, ja que l’ Estat va gastar l’any 2015 el 5% previst: dels 115 mi­lions pressupostats només es van invertir realment 5,9 mi­lions. En el cas d’Adif la inversió de va ser de 31,7 milions, el 27% del previst.

Valls va ser especialment crític amb la baixíssima execució de Renfe i Adif perquè coincideix amb un moment de grans problemes a la xarxa de Roda­lies. El president de la Cambra no va voler entrar en crítiques amb Adif i Renfe i es va limitar a assenyalar que només demanen que “es parli sobre dades, no sobre declaracions”.

Com s’aprecia al gràfic, del conjunt de la inversió realitzada en infraestructures de transport només un 9,9% correspon a Catalunya. La caiguda de l’execució en infraestructures va arrencar amb la crisi el 2010. Encara que Valls no va voler vincular-lo amb el procés independentista que es viu a Cata­lunya sí que va afirmar que “és evident que no hi ha les millors relacions entre el Govern d’ Espanya i el de Catalunya”.

4-XI-16, E. Magallón, lavanguardia