profund despreci, a dreta i esquerra, de l’Ensenyament Públic

Entre les múltiples accions del Departament d´Ensenyament sospitoses de portar a l'ensenyament públic per la senda de la privatització, hi ha una que podríem titular com el famós thriller de Scorsese a causa dels seus novelescos ingredients. Ara que la situació bull entre els funcionaris d´Ensenyament, es comenta amb sorpresa en reunions i assemblees aquesta notícia (que en el seu moment va passar relativament desapercebuda): "La Fundació Comença per Educar, vinculada a bancs, caixes i multinacionals, ha signat un acord amb el Departament d'Ensenyament, dirigit per Irene Rigau, per aportar docents a instituts de zones desfavorides. Van denunciar el fet varis sindicats, i en roda de premsa a Barcelona, els portaveus de Ustec-Stes van assegurar que aquest projecte es desenvolupa en vuit instituts de secundària de Catalunya encara que només han pogut constatar-ho en quatre. Segons el sindicat, aquest projecte de col·laboració educativa s'està realitzant amb un protocol d'acord amb el departament a través del com la citada fundació posa a dos professionals, de mitjana, en cada centre escolar durant dos anys. Aquestes persones, contractades amb mètodes de selecció establerts per la fundació, no compleixen els requisits dels docents que fan classes en centres públics catalans, per la qual cosa no compten amb el curs d'adaptació obligatori per tots ells, ni tampoc formen part de la borsa d'interins del departament. Són en la seva majoria llicenciats de Esade que cobren un sou fixat per la fundació Comença per Educar".

Aquesta és la informació oferta en roda de premsa pels portaveus sindicals, i a partir d'aquí ha anat rodant de reunió en reunió, de manera que ja no se sap amb certesa quin és el calibre exacte de l'amenaça. Es diu que "la infiltració" d'aquest personal s'ha fet de forma "clandestina" i "subornant" a instituts molt necessitats de mà d'obra. Es diu que "els infiltrats" són "alumnes de Esade" (la reputació dels quals, després de la carta de la seva directora demanant "discreció" arran del cas Urdangarin, pansa per les seves hores més baixes).

Es diu que els treballadors de la Comunitat de Madrid han rebutjat a "els infiltrats", mentre que la consellera, en canvi, ha aconseguit "colar-nos-els". Es diu que hi ha vuit instituts implicats "encara que només s'ha pogut comprovar en quatre" (com si un pla secret fes impossible realitzar comprovacions en certs instituts o com si un institut fos alguna cosa semblat a una càmera cuirassada del Pentágono). I es diu (encara que aquí cal admetre un lleuger biaix ideològic), que Comença per Educar és una "secta ultraliberal" el propòsit de la qual és infiltrar a "missioners de la causa que aniran substituint progressivament als funcionaris i divulgant la seva doctrina".

Tot això es diu en fòrums i assemblees i ningú sap quant hi ha de debò en això (doncs la credibilitat dels sindicats tampoc està precisament en el seu apogeu). Jo tendeixo a creure-m'ho i fins a ho trobo molt emocionant (que hi hagi per mitjà una fundació sense ànim de lucre ho fa, si cap, més excitant encara). Però com no a tots els agraden els enigmes, la consellera Rigau hauria d'aclarir-ho: l'assumpte està creant alarma en els centres, on es veu com un pretext per fer negoci privatitzant serveis públics sota la tapadora d'una fundació sense ànim de lucre en un moment en què el pressupost previst per a l'escola pública resulta gairebé irrisorio.

Ens ho explicarà bé, consellera? Pot ser que el final del thriller estigui escrit per endavant, però de totes maneres, seria tot un detall que s'informés als protagonistes (és a dir, als treballadors de l'ensenyament públic) de quin va a ser el proper capítol.

11-II-12, Imma Monsó, lavanguardia