sí, respirem tòxic, continuament

Un 40% de la població espanyola respira aire amb nivells de contaminació per sobre del que estableixen les legislacions espanyola i europea, segons l’informe d’ Ecologistes en Acció, en el qual es destaca un augment de la pol·lució a les ciutats espanyoles l’any 2015: tres milions més d’afectats que l’any anterior.

L’informe d’ Ecologistes en Acció també pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per protegir la vegetació establert per la Unió Europea. Atenent aquests nivells, l’any 2015 l’aire contaminat va afectar el 99% de l’ Estat espanyol i el 95% del territori.

L’ozó troposfèric, que prové de fonts com ara la fuita dels vehicles automotors o els vapors de la gasolina, és el contaminant que presenta una extensió i una afecció més important en la població. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situa­cions meteorològiques extremes durant l’estiu, com a resultat del canvi climàtic.

Cada any es registren més de 25.000 morts prematures a l’ Es-tat espanyol per afeccions deri-
vades de la contaminació de l’aire, segons les últimes estimacions
de l’ Agència Europea de Medi Ambient.

Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica representen almenys 32.000 milions d’euros a l’any, un 2,8% del PIB espanyol, segons l’OMS i l’OCDE.

“Les administracions públiques posen en risc la salut de la ciutadania i el pagament d’una multa milionària per vulnerar la llei”, diu Ecologistes en Acció.

La Comissió Europea va iniciar el gener del 2009 un procediment d’infracció contra Espanya per incomplir la normativa sobre partícules PM10, formades per pols, cendres o ciment majoritàriament, que està a punt d’arribar al Tribunal de Justícia Europeu. El 2015, la Comissió va obrir un nou expedient a Espanya pels nivells de diòxid de nitrogen.

Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya van respirar aire contaminat durant el 2015. L’informe anual de qualitat de l’aire d’ Ecologistes en Acció conclou que tota la població i tot el territori de Catalunya van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’ Organització Mundial de la Salut.

El repunt del trànsit i el frau en les emissions dels automòbils, l’augment del trànsit marítim, l’aposta per la incineració de residus i les energies brutes en detriment de les renovables són les principals causes del problema.

Si es prenen els valors límit establerts per la normativa espanyola i europea, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que respira aire contaminat per sobre dels límits legals seria de cinc milions d’habitants a l’àrea de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat, la Plana de Vic, l’Alt Llobregat, el Prepirineu i les Terres de Ponent i de l’Ebre.

La superfície exposada a nivells de contaminació que excedeixen els legalment permesos assoleix 24.000 km2, gairebé tres quartes parts del territori català.

8-VI-16, lavanguardia