"Els dèficits del sistema electoral", Francesc Pau i Vall

Els dèficits més importants del nostre sistema electoral són el sistema de llistes tancades i bloquejades i la desigualtat del valor del vot en les diferents circumscripcions provincials.

El sistema de llistes tancades i bloquejades comporta que els electors només poden triar entre les diverses llistes que es presenten, però no poden triar candidats. En la hipòtesi que a un votant no li agradi la composició d’una llista, ha de votar una altra llista, en blanc o nul, o abstenir-se. Per legitimar més els diputats, caldria que els electors poguessin triar directament uns candidats i no només una llista en la confecció de la qual no hi han participat. Les direccions dels partits polítics no modifiquen aquest sistema perquè així decideixen qui forma part de les llistes i en quin ordre, i així s’asseguren la fidelitat dels candidats, sens perjudici que els electors no coneguin la majoria de candidats.

L’altre problema és la desigualtat del valor del vot en cada circumscripció, derivada del nombre d’escons que la llei atribueix a cadascuna. La proporció entre vots i escons a cada província és diferent. Per exemple, a les eleccions al Parlament del 2015, cada escó per Barcelona va costar de mitjana 36.100 vots, mentre que per Lleida va costar 15.207 vots.

Un dels millors sistemes electorals és el que s’utilitza, entre d’altres llocs, a Alemanya. Amb aquest sistema l’elector té dues paperetes. Amb una vota directament el seu candidat, en circumscripcions petites, cosa que permet conèixer-lo, saber la seva preparació i trajectòria personal i professional, la seva dedicació a la circumscripció, etcètera; i d’altra banda vota la llista d’un partit. El Parlament que en resulta té una composició proporcional als vots obtinguts per cada formació política, cosa que assegura la igualtat del valor del vot de tots els electors, i aproximadament la meitat dels diputats són candidats que integraven la llista del partit i l’altra meitat són candidats que han elegit directament els electors, per la qual cosa aquests darrers diputats han de tenir molt en compte la posició dels seus electors, als quals atenen personalment a les oficines de circumscripció respectives, perquè si no poden no sortir elegits en la contesa electoral propera.

10-II-16, Francesc Pau i Vall, lavanguardia