Espanya, amb Catalunya, es nega a saber si els seus professors són competents

panorama 2Nova clatellada als docents espanyols resistents a ser avaluats. L'OCDE reprova que a Espanya no hi hagi avaluacions regulars als professors per mesurar la qualitat de l'ensenyament que imparteixen alesaules,compassaalamajoriade països desenvolupats. L'organisme indica al seu informe sobre l'educació al món que va donar a conèixer ahir que al nostre país només hi ha establerts controls d'accés a la professió, però que no s'exigeixen avaluacions regulars, proves per a la promoció i incentius per resultats, compassaalam ajoriad elssiste mes educatius dels 34 països estudiats.

Aquestes afirmacions avalen el controvertit esborrany del polèmic llibre blanc de la funció docent que està elaborant el filòsof i pedagog José Antonio Marina per encàrrec del Ministeri d'Educació, i que ha rebut l'oposició dels sindicats de l'ensenyament,queahirmateixvan declarar que els professors sí que se sotmeten a controls, els que estableix la inspecció educativa i els de l'equip directiu del centre.

Resultat d'imatges de ley educacionAixí doncs, l'informe Panorama del'Educació2015 cone gutah irafirma que l'avaluació docent està legislada en tres quartes parts dels països de l'OCDE. A la majoria, un mal resultat a la prova de les competències suposa una avaluació posterior (16 països), la formació obligatòria (10) i, fins i tot, una reducció de salari (11), però no és el cas d'Espanya, on l'avaluació del professorat "es limita" fonamentalment a l'accés a la professió, indica l'informe.

A més a més de l'avaluació periò-dica, regulada principalment mitjançant disposicions legals, els sistemes educatius d'altres països proposen proves per als docents que es vulguin promocionar, i estableixen sistemes d'incentius dissenyats específicament per seleccionar un grup de professors amb resultats excel·lents a fi d'incentivarlos i reconèixe'ls la feina.

25-XI-15, Carina Farreras, lavanguardia

Resultat d'imatges de ley educacion