ICPS Sondeig d’Opinió Catalunya 2015

Benvolgut/da,

L’ICPS us presenta els resultats del Sondeig d’Opinió Catalunya 2015, que realitza anualment i que posa a disposició del públic a la seva pàgina web

Aquests resultats inclouen les distribucions referents a cada resposta, així com el creuament d’aquestes amb algunes variables d’interès, com són el sexe, l’edat i el record de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, distingint a més, entre el total de la mostra i les persones amb nacionalitat espanyola.

D’altra banda, també us podeu descarregar un breu dossier d’anàlisi de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 a la mateixa web.

 

**********************************************************************************************************************

Estimado/a,

El ICPS os presenta los resultados del Sondeig d’Opinió Catalunya 2015, que realiza anualmente y que pone a disposición del público en su página web

Estos resultados incluyen las distribuciones referentes a cada respuesta, así como el cruce de éstas con algunas variables de interés, como son el sexo, la edad i el recuerdo de voto en las elecciones al Parlament de Catalunya de 2015, distinguiendo además, entre el total de la muestra y las personas con nacionalidad española.

Por otro lado, también os podéis descargar un breve dossier de análisis de las elecciones al Parlament de Catalunya de 2015  en la misma web.

 


Institut de Ciències Polítiques i  Socials

http://www.icps.cat