la Defensora de la UE critica la CE per Catalunya

Resultat d'imatges de european ombudsmanLa Defensora del Poble Europeu, Emily O'Reilly, va censurar ahir la loquacitat de la Comissió Europea a l'hora de pronunciar-se sobre les conseqüències d'una secessió d'un territori d'un país de la UE: "Qualsevol declaració feta pels membres de les institu­cions europees respecte a les conseqüències d'una potencial declaració d'independència sobre Catalunya reflectiria les seves opinions personals i no pas la posició oficial de la institució", afirma el gabinet de la Defensora en la seva resposta a la carta dels eurodiputats d'ERC-MES, CDC, ICV i Unió. Els parlamentaris s'hi van adreçar arran del presumpte error humà que va portar a la publicació d'una resposta parlamentària sobre la qüestió que era favorable a les tesis del PP però que l'endemà va ser retirada en constatar que la versió original en anglès deia una altra cosa. L'argument de l'equip d'O'Relly per criticar els comentaris de la Comissió (han aparegut al Diari Oficial de la UE) és que els tractats no preveuen cap procediment sobre com cal actuar en cas de la secessió d'una part d'un estat membre. La Comissió Europea va evitar ahir reaccionar a les crítiques. O'Reilly es nega, però, a obrir una investigació sobre el presumpte error de la Comissió (suggereix als eurodiputats que exhaureixen les vies en aquesta institució) i també refusa investigar les seves queixes per les traves per votar el 27-S des de l'estranger, ja que afecta l'administració nacional espanyola. En aquestes circumstàn­cies, la Defensora creu que "veure'ns en aquest moment no seria un bon ús del temps" dels mateixos eurodiputats, afirma l'e-mail remès pel seu cap de gabinet, Aidan O'Sullivan. 20-X-15, Beatriz Navarro, lavanguardia