breu presentació de la campanya

La que us presentem és la primera iniciativa pròpia de BarcelonaRadical.net, que s’afegeix a la bateria de campanyes radicals que assumim i impulsem.

La campanya ‘Tens un e-mail?’ té un objectiu clar, concret i senzill: que a la web del Parlament de Catalunya s’ofereixin les adreces de correu electrònic de cada un dels diputats/des.

La pregunta immediata que s’ens està fent és: Per a què?, o si la voleu més elaborada: Amb quina intenció?

La mateixa formulació de la pregunta revela el mal que volem atacar: la molt deficient cultura democràtica d’aquest país, on la condició de ciutadà amb prou feines va menjant terreny a la de súbdit.

40 anys de dictadura i 25 d’un mateix govern, democràtic però sense alternança, ens donen pistes d’una sociologia política gens saludable (ni de salut, ni de salutacions).

La salut democràtica d’un país mostra el nivell de vivència i exercici dels drets, el Dret i les llibertats dels seus ciutadans, i la salut de la democràcia catalana no és especialment bona. Potser tingui a veure amb un part -la Transició- fruit d’uns progenitors no enamorats; potser amb una infància de la mà d’un referent ferm però únic… Pot ser, i ho és, però no només.

En tot cas, entre d’altres malalties que l’amenacen n’hi ha una que a Itàlia van batejar amb el nom de partitocràcia, que consisteix en que la relació entre representats i representants queda mediatitzada –segrestada diuen alguns- per unes entitats que paradoxalment són essencials per a l’exercici de la democràcia i, alhora, no són, elles mateixes, gaire democràtiques.

Això duu, per exemple, a que no sapiguem qui és el nostre diputat (ja ens agradaria a alguns poder tenir-lo a disposició dels seus electors els dijous a la tarda per prendre el té i comentar el perquè del nostre vot a les properes eleccions…). Sense deixar la comparació amb el model anglosaxó, és un bon exemple de la perversió partitocràtica el de les respectives votacions sobre ‘el tema Iraq’ al Congreso de los Diputados i a la Cambra dels Comuns, on el Govern Blair es salvà amb els vots de diputats de l’oposició mentre decenes de diputats del propi partit votaven contra seu. El contrast amb l’espectacle del vot monolític i partidista del Congreso no necessita comentaris.

Estem convençuts que bona, sino gran, part dels nostres representants estan d’acord amb el nostre diagnòstic i, en tot cas, la intenció última d’aquesta campanya no és atacar-los a ells, no és acusar-los de les constants vitals de la nostra democràcia.

L’objectiu visible d’aquesta campanya és especialment simbòlic. Serveixi sobretot per a reflexionar sobre les arrels del sistema polític del que, amb més o menys gust, formem part. A aquestes arrels ens dediquem els radicals, i us proposem que, en aquesta i d’altres campanyes que anem promovent, també en sigueu.

Gràcies per l’atenció.


Breve presentación:

La que os presentamos es la primera iniciativa propia de radical.es, que se añade a la batería de campañas radicales que asumimos e impulsamos.

La campaña ‘¿Tiene un e-mail?’ tiene un objetivo claro, concreto y sencillo: que en la web de los legislativos autonómicos se ofrezcan las direcciones de correo electrónico de cada uno de los diputados/as.

La pregunta inmediata que se nos está haciendo es: ¿Para qué?, o si la queréis más elaborada: ¿Con qué intención?

La misma formulación de la pregunta revela el mal que queremos atacar: la muy deficiente cultura democrática de este país, donde la condición de ciudadano apenas va comiendo terreno a la de súbdito.

40 años de dictadura nos dan pistas de una sociología política nada saludable (ni de salud, ni de saludar).

La salud democrática de un país muestra el nivel de vivencia y ejercicio de los derechos, el Derecho y las libertades de sus ciudadanos, y la salud de la democracia en España no es especialmente buena. Quizás tinga que ver con un parto -la Transición- fruto de unos progenitores no enamorados… Puede ser, y lo es, pero no solamente.

En cualquier caso, entre otras enfermedades que la amenazan hay una que en Italia la bautizaron con el nombre de partitocracia, que consiste en que la relación entre representados y representantes queda mediatizada –secuestrada dicen algunos- por unas entidades que paradógicamente son esenciales para el ejercicio de la democracia y, a su vez, no son, ellas mismas, demasiado democráticas.

Esto lleva, por ejemplo, a que no sepamos quién es nuestro diputado (ya nos agradaría a algunos poder tenerlo a disposición de sus electores los jueves por la tarde para tomar el té y comentar el porqué de nuestro voto en las próximas elecciones…). Sin dejar la comparación con el modelo anglosajón, es un buen ejemplo de la perversión partitocrática el de las respectivas votaciones sobre ‘el tema Iraq’ en el Congreso de los Diputados y en la Cámara de los Comunes, donde el Gobierno Blair se salvó con los votos de diputados de la oposición mientras decenas de diputados de su propio partido votaban en su contra. El contraste con el espectáculo del voto monolítico y partidista del Congreso no necesita comentarios.

Estamos convencidos de que buena, sino gran, parte de nuestros representantes están de acuerdo con nuestro diagnóstico y, en cualquier caso, la intención última de esta campaña no es atacarles a ellos, no es acusarles de las constantes vitales de nuestra democracia.

El objetivo visible de esta campaña es especialmente simbólico. Sirva especialmente para reflexionar sobre las raíces del sistema político del que, con más o menos gusto, formamos parte. A estas raíces nos dedicamos los radicales, y os proponemos que, en esta y otras campañas que vamos promoviendo, también lo seáis.

Gracias por la atención.