per a què tenim límits legals de contaminació? (si estem sempre per sobre)

Forta clatelladade la UE per l'elevada contaminació al'àrea de Barcelonai a la zona del Vallès i el Baix Llobregat

Resultat d'imatges de polución barcelonaLes mesures per reduir la contaminació provocada pel trànsit a l'àrea de Barcelona, si és que s'han adoptat, fracassen. La Comissió Europea ha enviat una carta al Govern espanyol en la qual considera insuficients les solucions acordades per combatre la pol·lució a l'àrea de Barcelona, així com al Vallès i el Baix Llobregat. L'escrit destaca que durant els últims quatre anys analitzats (2010-2013), aquestes zones han depassat el límit anual de diòxid de nitrogen (NO2), el contaminant més preocupant dels cotxes. La carta és el segon pas en l'expedient obert contra Espanya per l'excés de pol·lució a l'àrea de Barcelona i Madrid.

Després de rebre aquesta carta, la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, ha convocat una reunió urgent, demà dimecres, amb els regidors i tècnics dels sis municipis amb més de 100.000 habitants implicats en l'excés de contaminació (Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Badalona). "Els ajuntaments han estat apressats per la UE a donar resposta, ja que la directiva comunitària de qualitat de l'aire deixa clar que estan obligats a executar les mesures i a aprovar els plans municipals corresponents. I no es veu que estiguin prenent aquestes mesures", afirma Assumpta Farran.

Resultat d'imatges de polución barcelona"La Generalitat ha estat ac­tuant amb responsabilitat i treballant amb una certa coordi­nació, que ha de millorar molt, amb els municipis. Però els municipis no senten el problema com una cosa seva", reflexiona la directora general. "La majo-ria ni tan sols han iniciat tími­dament les accions d'obligat compliment", previstes en el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire. "La reunió és una oportunitat perquè els nous governs locals sàpiguen que aquesta és una qüestió en la qual han de treballar priorità­riament, ja que està en joc la ­salut de la població", conclou Assumpta Farran.

L'escrit de la UE és una clatellada a Espanya per l'alta contaminació de l'aire a l'àrea de Barcelona, el Vallès-Baix Llobregat i també a Madrid. Encara que s'admet que hi ha hagut una disminució de la contaminació, això "no obsta que en aquestes ­zones s'hagin incomplert per­sistentment els valors límit de NO2 al llarg del període comprès entre el 2010 i el 2013 (els dos anys inclosos)".

La directiva europea sobre els màxims per al NO2 era obligatòria des de l'any 2010, i "Espanya ha disposat de com a mínim deu anys per preparar-se per l'entrada en vigor i per poder respectar els valors límit", afegeix la carta. Tot i això, els governs espanyols van preferir demanar una exempció de l'obligació i poder aplicar els valors límit anuals el 2015, cosa que la UE va rebutjar. I ara -continu la carta- "les mesures que ha adoptat Espanya fins ara no han aconseguit que el període d'incompliment sigui el més breu possible".

L'informe també qüestiona l'eficàcia del pla d'actuació per millorar la qualitat de l'aire de la Generalitat, el qual es va aprovar el 23 de setembre del 2014 per resoldre aquesta situació. El projecte considera que el principal responsable de les concentracions de NO2 era el transport, entre altres fonts. Però es replica que el pla no ha aconseguit reduir les concentracions de NO2 per sota dels nivells exigits. Les estimacions d'emissions de NO2 de la Generalitat preveien que la pol·lució superaria el 2015 el límit dels 40 microg/m3 anual de NO2 (a Gràcia-Sant Gervasi i l'Eixample i a Sabadell). La Generalitat va proposar al Govern central una revisió de la fiscalitat dels vehicles de motor per penalitzar els vehicles dièsel (més contaminants que els de gasolina). Però "les autoritats nacionals no van tenir en compte aquestes propostes", sinó que es van adoptar diverses solucions alternatives.

21-VII-15, A. Cerrillo, lavanguardia