llavors, l’idioma espanyol és la llengua castellana?

Resultat d'imatges de albertí diccionari catala...l'any 1961 va publicar Albertí, Diccionari castellà-català, català-castellà, que, tal com explica l'editorial, va ser "una obra autoritzada finalment pel ministeri corresponent a condició que fos canviat el títol inicialment proposat: Diccionari espanyol-català, català-espanyol. Segons el parer de la censura, el mot espanyol com a sinònim de llengua castellana, utilitzat en la totalitat d'altres diccionaris bilingües (espanyol-francès, espanyol-anglès, etcètera), no era aplicable al català. El criteri es manté immutable en l'actualitat".

6-IV-15, M. Camps, lavanguardia