"Necessitat dels whistleblowers", Miguel Ángel Aguilar

De Nuremberg als denunciants

La commemoració del setantè aniversari del judici de Nuremberg serveix a Thomas Darnstädt per analitzar en un llibre imprescindible el nou ordre mundial que va generar. Va suposar, per exemple, el final de l'eximent de l'obediència deguda i el començament del lliure examen en àmbits tan estrictes com el de la disciplina militar. Aquells versos de Calderón, gravats a les parets de tants quarters, que diuen "Aquí la principal gesta es obedecer" quedaven des d'aleshores matisats. Perquè l'obligació que imposa la disciplina del compliment de les ordres deixa de ser una mecànica il·limitada.

Resultat d'imatges de whistleblowersFins aleshores qui obeïa era irreprotxable. A partir de Nuremberg l'obediència cega queda invalidada. El que rep ordres només les ha de complir si són conformes a les lleis i usos de la guerra i als drets humans. La ceguesa se substitueix pel lliure examen de la reforma luterana. Els crims contra la humanitat en absolut no queden validats per l'obediència. Qui en obeir transgredeix les limitacions esmentades passa a ser responsable. Aquest principi va quedar incorporat al codi de les forces armades dels països democràtics sense debilitar gens la disciplina ben entesa de les unitats armades.

Aquí va caldre esperar a les Reials Ordenances per a les FAS del desembre del 1978 perquè fos incorporat a l'article 34, que diu: "Quan les ordres comportin l'execució d'actes que manifestament siguin contraris a les lleis i usos de la guerra o constitueixin delicte, en particular contra la Constitució, cap militar no estarà obligat a obeir-les; en tot cas assumirà la greu responsabilitat de la seva acció o omissió". Esmena a Calderón de la Barca, que posa la consciència per sobre de l'obediència.

Resultat d'imatges de whistleblowersPer aquest camí podem trobar, també sense uniforme, els whistleblowers o denunciants. Els casos del fundador de Wikileaks, Julian Assange; del nord-americà Edward Snowden, col·laborador de la CIA que va revelar l'espionatge global dels EUA, o de l'italofrancès Hervé Falciani, que ha facilitat més de 130.000 comptes d'evasors fiscals a la filial suïssa del banc britànic HSBC, són exemplars. Caldrà exaltar-los per haver vigilat l'Estat i haver revelat els seus abusos.

24-II-15, Miguel Ángel Aguilar, lavanguardia