és el secessionisme català una "situación de interés para la seguridad nacional"?

El Consell de Ministres va donar ahir el vistiplau a l'avantprojecte de llei de Seguretat Nacional, que estableix una nova categoria de situacions de crisis greus i que deixa totalment en mans del president del Govern espanyol les decisions a prendre per fer-hi front.

La nova regulació permetrà al "Comitè de situació" que es crearia immediatament en aquests casos, una vegada ho decreti el cap de l'Executiu central, coordinar tots els mitjans humans i materials de qualsevol dels tres nivells d'administració, estatal, autonòmica i local, i fins i tot els privats, a fi de donar una resposta ràpida.

L'avantprojecte de llei, remès ahir al Consell d'Estat perquè emeti l'informe preceptiu, crea un nou estadi, la "situació d'interès per a la seguretat nacional", que se situa entre la normalitat i l'estat d'alarma, ja regulat juntament amb els d'excepció i setge. Es tracta, segons va explicar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de cobrir el buit entre les crisis més greus i les que s'afronten amb els mitjans i recursos habituals.

Davant els poders reforçats que es concedeixen al president, l'avantprojecte assenyala explícitament que en cap cas la declaració de "situació d'interès per a la Seguretat Nacional" no podrà comportar la suspensió dels drets fonamentals i les llibertats públiques, i cap administració o autoritat no podrà ser desposseïda de les seves atribucions ordinàries.

La llei, que també permet utilitzar recursos privats a canvi d'una compensació econòmica, s'aplicarà en moments caracteritzats per la seva "gravetat potencial, la dimensió o la transversalitat de les mesures necessàries per a la seva resolució" i està pensada per afrontar els nous riscos de seguretat al món globalitzat.

El projecte persegueix evitar les dificultats de coordinació que es poden produir en una situació de crisi general atesa la distribució de competències a l'Estat autonòmic. Preguntada Santamaría si el Govern podria assumir el comandament de les policies autonòmiques, la vicepresidenta va assegurar que s'assumiria "la gestió de la direcció, sense perjudici de les competències de cadascun".

El conseller d'Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, va declarar ahir a l'ACN que els Mossos d'Esquadra estan disposats a "cooperar i coordinar-se" amb altres cossos per fer front a situacions d'emergència, i en especial de terrorisme, però va rebutjar que el Govern central pugui aprofitar la llei de Seguretat Nacional per "laminar i sostreure competències" a la Generalitat en aquestes matèries.

17-I-15, C. del Riego, lavanguardia