Caixa Catalana: creació d’una nova Caixa d’Estalvis

Bona tarda,
 
Us voldriem demanar un ajut per difondre el projecte Caixa Catalana.
 
En poques paraules: Tornar a bastir, 100 anys després, la Caixa de Pensions... de baix cap a dalt, enmarcat en el procès cap a la independència, i evidentment, esdevenint una eina de pais, per reindustrialitzar Catalunya.
 
El tema es molt ambiciós, però necessari com l'aire que respirem. De fet, de tan ambiciós, esdevé raonablement sencill, tenint en compte l'energia mobilitzada en aquests moments.
 
Nosaltres simplement som un grup de persones, entre professionals de l'empresa (el meu cas), professors d'economia, de dret i polítiques, informàtics, periodistes, etc. No ens enmarquem evidentment en cap partit polític, ni en cap ideologia definida. Centrem el projecte en la nova Catalunya que s'està obrint pas (per unes raons d'estricte legalisme, es a dir: peruqè per poder operar com a cooperativa de crèdit, cal tenir el vist i plau del govern de la Generalitat)
 
El que us demanem a hores d'ara:
 
1) Si ens poguèssiu posar un link apuntant a www.caixacatalana.cat en la secció d'enllaços, de Catalunya. -Entenem que la Caixa Catalana no seria tan un tema econòmic, sino de RECONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA, DE BAIX CAP A DALT
 
2) Si poguèssiu obrir una CAMPANYA, per tal de donar a conèixer el projecte, repetim que ens enmarquem en l'àmbit Català i seriem més un tema de RECONSTRUCCIÓ SOCIAL, que no pas un tema econòmic.
 
3) Si tinguèssiu la possibilitat de col·laborar amb nosaltres, des de l'àmbit que poguèssiu, potser simplement, fent una difusió del nostre projecte a coneguts, polítics, etc. Un punt important que podriem explorar, seria poder compartir la LLICÈNCIA BANCÀRIA amb alguna cooperativa de crèdit ja operativa a europa. Es a dir: Ara hi hà l'eurodiputat Ramon Tremosa que esta mirant els requeriments per aconseguir la llicència bancària des de Brusel·les, sense haver de passar per Madrid, però la legislació actual permetria tambè operar amb una llicència compartida.
 
En aquest sentit, una entitat o moviment polític d'ambit europeu podria ajudar molt al identificar on exactament hauriem d'anar a demanar ajut i col·laboració...
 
Pel que fa a establir la Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, per una banda tenim en els propers mesos una massa d'estalvi "mobilitzat" a punt per posar-lo a treballar per Catalunya, i per l'altra, no cal ni esmentar la necessitat de concedir petits crèdits d'entre 5.000 - 10.000 euros per capitalitzar autònoms, tallers, agricultors, emprenedors, etc. = Caixa Catalana hauria de ser literalment el BANC DE RECONSTRUCCIÓ I REINDUSTRIALITZACIÓ DE CATALUNYA.
 
Tenim la base teòrica del professor Joan Ramón Sanchís, de Valencia, qui ha estudiat a fons el tema i proposa de que Caixa Catalana sigui:
 
Cooperativa de treball > Aixó vol dir que cada treballador és soci, amb la fórmula 1 treballador = 1 vot
Cooperativa de segon grau > Altres cooperatives ja existents, especialment les agràries, podrien ser-ne sòcies
 
Una primera idea de sortida, plantejaria que el poder de decissió podria estar dividit aproximadament de manera:
 
50% del poder a mans dels estalviadors i tenidors de crèdit, participant en una mena de ciber-assemblea permanent
20% del poder a mans de gremis d'oficis (pastissers, botiguers, etc), a mans de les cooperatives ja existents actualment, com coop57, les agràries, cofraries de pescadors, associacions d'empresaris, etc. també i molt especialment a mans dels col·legis professionals. Per exemple: podriem fer acords amb el col·legi d'aparelladors, per exemple, per fer plans d'implantació d'ascenssors a comunitats, plans d'optimitzaciò energètica al comerç, etc.
15% del poder a mans dels treballadors > Aquest % seria prou reduït per evitar que els mateixos treballadors "s'apoderèssin" de l'entitat
15% a mans de la futura Generalitat, de manera que tindríem una estabilitat raonable.
 
El punt crucial es aconseguir la LLICÈNCIA BANCÀRIA imprescindible per aixecar la persiana. D'aquest tema ja s'en ocupa en Ramon Tremosa, mirant els requeriments per aconseguir-la DIRECTAMENT DES DE BRUSEL·LES, per tant, ara sembla que no cal passar per Madrid.
 
Hi hà una altra opció molt interessant, que seria compartir la llicència amb algún altra banc cooperatiu que ja funcionés actualment a Europa
 
Un dels criteris bàsics, en la nostra opinió, seria que Caixa Catalana fos absolutament transparent en les seves despeses, literalment nudista: Tots els sous, lloguers, contractes de manteniment, tot, de dalt a baix public i visible a la web...
 
Limitació de sous màxim, i control estricte sobre bonus de rendiment
 
Amb aquest criteris, podriem operar segurament amb una escala de comissions de sols un 15 - 25% dels habituals al mercat = Tenim la millor publicitat, via boca-orella.
 
Mercès doncs per tot l'ajut que ens poguèssis prestar
 
Joan Olivé i Mallafrè
projecte@caixacatalana.cat
Telfs: 902 362 066 / 651 686 500
 
www.caixacatalana.cat