Sondeig d’Opinió Catalunya 2014 de l’ICPS

Benvolgut/da,

L’ICPS us presenta els resultats del Sondeig d’Opinió Catalunya 2014, que realitza anualment i que posa a disposició del públic a la seva pàgina web

Aquests resultats inclouen les distribucions referents a cada resposta, així com el creuament d’aquestes amb algunes variables d’interès, com són el sexe, l’edat i el record de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012, distingint a més, entre el total de la mostra i les persones amb nacionalitat espanyola.

D’altra banda, també us podeu descarregar un breu avançament de resultats del Sondeig a la mateixa web.

 

**********************************************************************************************************************

Estimado/a,

El ICPS os presenta los resultados del Sondeig d’Opinió Catalunya 2014, que realiza anualmente y que pone a disposición del público en su página web

Estos resultados incluyen las distribuciones referentes a cada respuesta, así como el cruce de éstas con algunas variables de interés, como son el sexo, la edad i el recuerdo de voto en las elecciones al Parlament de Catalunya de 2012, distinguiendo además, entre el total de la muestra y las personas con nacionalidad española.

Por otro lado, también os podéis descargar un breve avance de resultados del Sondeo en la misma web.

 


Institut de Ciències Polítiques i  Socials

http://www.icps.cat