documentació sobre la consulta del 9N

Benvolguts i benvolgudes,

Un cop publicada la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6715/1373014.pdf), us adjuntem el link on podeu consultar el decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, el qual acaba de signar el president de la Generalitat: http://dogc2.gencat.cat/replicadogc/dogc_ca.pdf

Així mateix, us informem que al web www.9nconsulta2014.cat  hi trobareu tota la informació sobre la campanya institucional de la consulta.

www.dretadecidir.cat

 27-IX-14