shopping interruptus (o l’estupidesa del prohibicionisme a mitges)

Abaixar persianes a les sis de la tarda és difícil quan hi ha clients que miren roba, telèfons mòbils o qualsevol altra mercaderia. L'experiència, nova a Barcelona, d'obrir comerços els diumenges d'estiu, amb horari limitat, no podia transcórrer sense problemes. La normativa pactada entre el govern municipal, el grup del PP i amplis sectors comercials grinyola i hi ha alguns establiments que la incompleixen obertament.

La Guàrdia Urbana ja ha passat per les botigues de zones turístiques que els diumenges a la tarda continuen obertes després de l'horari oficial de tancament. Normalment, els agents es limiten a advertir de l'incompliment i insten a abaixar persianes. Però en alguns casos l'advertència ha donat pas a la denúncia que pot acabar en multa. Només el diumenge 20 de juliol, segons dades oficials, es van fer 26 advertències i tres denúncies en locals de Ciutat Vella i l'Eixample.

"Això de les sis de la tarda és dur. Tens la botiga plena de gent i has de convèncer els clients que vagin sortint...", explica Javier Cottet, president de Barnacentre, una associació que agrupa establiments d'una de les zones comercials on regeix des del juliol la llibertat d'obrir els diumenges. Llibertat limitada entre les 10 i les 18 hores. A la tardor, quan es faci balanç de l'experiència, els partidaris de més liberalització, entre els quals el grup municipal del Partit Popular, tornaran a insistir que es pugui obrir més hores i també més diumenges.

A partir de la tardor, l'Ajuntament i els comerços faran balanç...

Molts comerços que s'han acollit a la liberalització no obren fins al migdia -no estan obligats a cenyir-se a l'horari- però altres, en canvi, incomplint l'ordenança dels horaris, mantenen la botiga oberta mentre hi hagi compradors, fins i tot fins a les nou del vespre. A més, també hi ha els comerços que per la seva dimensió (menys de 150 metres quadrats) no estan subjectes a la limitació horària...

El cert és que molts comerciants es queixen que just quan les botigues estan mes plenes, a mitja tarda, han de tancar el seu negoci perquè així ho estableix la regularització horària.

Per a aquests comerciants és un contrasentit. Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta, raona que "el mercat està posant les coses al seu lloc; l'horari fins a les sis de la tarda és insuficient i antieconòmic". "No té sentit que hàgim de tancar les botigues quan estan plenes de gent", subratlla.

Javier Cottet, president de Barna Centre, es pronuncia en el mateix sentit i admet que, com altres comerços de la zona centre de la ciutat, ja ha rebut la visita de la Guàrdia Urbana, que l'ha instat a tancar quan havia superat l'horari límit però, insisteix, "les botigues a les sis de la tarda estan plenes". I tot i així cal tancar-les. A les grans superfícies comercials del centre de Barcelona els passa una cosa semblant i, de fet, ja els primers dies d'aplicació de la liberalització es van queixar del que per a ells és un absolut contrasentit.

Vist això, la liberalització horària dels comerços aquest estiu no acaba de convèncer ningú, ni els comerciants que es resistien a obrir ni els que voldrien obrir més. El malestar d'uns i altres anticipa el debat dels propers mesos quan l'Ajuntament preveu renegociar l'acord de liberalització.

12-VIII-14, Ll. Sierra, lavanguardia

Quan Barcelona opta per obrir-se a visitants de tot el món, la seva forma de vida té modificacions inexorables. El debat dels horaris comercials s'ha precipitat amb el boom turístic, encara que els hàbits de la població -que pateix la tendència a allargar la presència en el lloc de treball i l'escassetat de temps per compaginar tasques quotidianes- ja reclamaven canvis.

Milers de turistes deambulen els diumenges pel centre de Barcelona sense poder sadollar la seva ànsia consumista, que no és poca. Entre els qui volen satisfer aquesta demanda i els qui s'hi resisteixen en nom de la conciliació familiar, l'Ajuntament ha triat una via intermèdia que s'ha revelat ineficaç. Moltes botigues obren i, quan tenen el client mig nu a l'emprovador... les sis en punt! I l'han de fer fora del local. L'horari comercial no és una qüestió de no res. Afecta l'economia, el botiguer, el repartiment del lleure, les famílies, el paisatge urbà, la mobilitat... Tots aquests factors s'han de conjugar perquè la ciutat no perdi personalitat, però sense ancorar-se en el passat. Si l'ordinador i el mòbil han modificat els horaris laborals (de vegades afavoreixen el teletreball, d'altres allarguen la jornada a casa), el comerç no pot ser aliè a les noves maneres d'organitzar el temps. Al cap i a la fi, la compra en línia no para de créixer. Si molts troben l'amor per internet, com no hi han de trobar uns pantalons! La gran diferència és l'experiència física. I ha de ser com més satisfactòria millor...

12-VIII-14, M.D. García, lavanguardia