de n’Oriol Pi de Cabanyes

+ Temes a Fons > Espanya > política educativa a Espanya :

- ´Educar no es entretener´, O. Pi de Cabanyes
- ´Deseducación´, O. Pi de Cabanyes
- ´el desconcierto educativo´, Oriol Pi de Cabanyes