una doble vara, Nacional, de mesurar

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar ahir enviar al promotor de l'acció disciplinària, Antonio Jesús Fonseca, el document en què 33 jutges catalans es manifestaven a favor de la legalitat de la consulta sobiranista. Així comença una investigació sobre la possible adopció de mesures disciplinàries contra aquests magistrats, si es considera que la seva conducta mereix alguna classe de sanció. El promotor té un mes de termini per decidir si incoa un expedient disciplinari contra els jutges o si arxiva l'afer.

La denúncia inicial va ser formulada pel sindicat Manos Limpias, que va afirmar que els magistrats signants del document a favor de la consulta han incorregut en una infracció disciplinària molt greu per "falta de respecte i acatament a la Constitució".

19-II-14, J.M. Brunet, lavanguardia