el 70% dels futurs mestres han suspès matèries bàsiques (a Finlàndia s’exigeix un 9 de mitjana)

> dossier model i política educativa a Catalunya

 

El nou requisit per accedir a les facultats d'Educació hauria deixat fora bona part dels alumnes que aquest curs fan 1r de magisteri. El 70% d'aquests estudiants va suspendre algun dels exàmens de llengua -castellana, catalana i anglès- o de matemàtiques de selectivitat, va anunciar ahir el secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà, al Parlament. Tot i així, van aconseguir una plaça a les facultats d'Educació i en el futur seran mestres i ensenyaran aquestes mateixes matèries als seus alumnes. A la selectivitat n'hi ha prou amb un 4 en els exàmens per poder fer la mitjana de totes les notes.

Castellà va aportar aquesta dada per defensar els nous requisits d'entrada a les facultats d'Educació de Catalunya. Per al curs 2014-2015 els candidats hauran d'obtenir una mitjana de 5 punts en els exàmens de llengua castellana i catalana de selectivitat, i també aquells que vulguin accedir a la universitat a través de l'FP. Es tracta d'una mesura provisional, perquè a partir del curs 2015-2016 tots els que vulguin estudiar magisteri hauran de superar una prova específica, a més de la selectivitat. Aquests exàmens addicionals mesuraran l'expressió escrita, l'ortografia, el nivell de matemàtiques i altres aptituds que es consideren necessàries per exercir com a mestre. L'objectiu és millorar el nivell dels futurs docents i evitar que persones amb dèficits en matèries bàsiques siguin al capdavant de les aules. A Finlàndia, només els alumnes amb un 9 de mitjana en batxillerat poden accedir a les facultats d'educació.

6-II-14, M. Gutiérrez, lavanguardia