accés lliure i gratuït a les bases de dades de l’ICPS

Benvolgut/da

 

Ens complau anunciar-vos l’accés lliure i gratuït a les bases de dades de l’ICPS.

 

-          Sondeig d’Opinió Catalunya (1991-2013)

Aquest sondeig anual recull l’opinió de la ciutadania sobre qüestions polítiques diverses, tot permetent conèixer l’evolució d’alguns aspectes de la cultura política de la població de Catalunya al llarg de més de 20 anys.

 

-          Banc de Dades de Càrrecs Electes: Dones i Homes Protagonistes a les Institucions Democràtiques (1977-desembre 2012)

El banc de dades conté informació sobre les dones i homes de Catalunya que han estat electes a les diverses institucions polítiques, des de l’any 1977 fins a l’actualitat.

 

Us animem a fer servir aquestes dades i esperem que siguin una eina útil tant en la recerca com en altres activitats relacionades. 

 

 

**********

 

Nos complace anunciaros el acceso libre y gratuito a las bases de datos del ICPS.

 

-          Sondeo de Opinión Cataluña (1991-2013)

Este sondeo anual recoge la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones políticas diversas, y permite conocer la evolución de algunos aspectos de la cultura política de la población de Cataluña a lo largo de más de 20 años.

 

-          Banco de Datos de Cargos Electos: Mujeres y Hombres Protagonistas en las Instituciones Democráticas (1977-diciembre 2012)

El banco de datos contiene información sobre las mujeres y hombres, cargos electos de Cataluña, en las diversas instituciones políticas, desde el año 1977 hasta la actualidad.

 

Os animamos a usar estos datos y esperamos que sean una herramienta útil tanto en la investigación como en otras actividades relacionadas.

 

Institut de Ciències Polítiques i  Socials

http://www.icps.cat

XII-2013