d’en Joan Francesc Pont

Joan-Francesc Pont Clemente (Barcelona, 1957) és doctor en Dret i diplomat en Ciències Empresarials. És professor de la UB des de 1982, catedràtic d´escola des de 1993 i d´universitat, des de l´any 2003 i en dues ocasions ha estat director de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials de la UB.

Expert en tributació empresarial, fundacions, incentius fiscals al patrocini i mecenatge, societats de capital risc, procediment sancionador tributari i mesures fiscals antielusives, l´any 1999 va ingressar en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras amb un discurs sobre la naturalesa, els membres, el govern i la hisenda de la universitat pública a l´Estat espanyol.

Durant el mandat del rector Tugores ha estat delegat del rector per a les Relacions amb la Societat i vicepresident segon de la Fundació Bosch Gimpera. També és president de la Fundació Francesc Ferrer Guàrdia i un dels impulsors de la Lliga per la Laïcitat.