beques universitàries: amb quins criteris?

FRANÇA

Les beques per estudiar a la universitat es regeixen només per la renda. Hi tenen dret les famílies amb una renda anual inferior als 33.100 euros a l’any. Els beneficiaris no paguen matrícula i reben una ajuda d’entre 1.640 i 4.697 euros. Hi ha 1.800 euros més per als alumnes que rendeixen més. / L. Uría

ALEMANYA

La despesa en educació i innovació augmenta. Les taxes d’estudi (1.000 euros anuals) s’han abolit. A més del sistema de beques, existeix una legislació d’ajuts i crèdits molt laxos (Bafög), de la qual es beneficien 870.000 escolars i estudiants. Un estudiant autònom rep 670 euros al mes. / R. Poch

  BÈLGICA

L’únic criteri per obtenir beca és econòmic –la renda familiar–. Per mantenir-la, la principal condició és aprovar. A Valònia i Brussel·les si un estudiant repeteix curs dues vegades perdrà el dret a beca. A Flandes hi ha un sistema de crèdits més sofisticat però la conseqüència és la mateixa. / B. Navarro

ITÀLIA

Les beques universitàries es donen segons la situació econòmica familiar. Per obtenirla en el curs 2013-2014, la renda pot anar de 15.546 a 20.728 euros. També compta el patrimoni. Hi ha exempcions de matrícula per a estudiants excel·lents, i beques ad hoc per a víctimes del terrorisme i la màfia. / M.P. López

  PORTUGAL

Per optar a una beca s’exigeix a l’estudiant haver aprovat el 60% de les assignatures en les quals s’havia matriculat el curs anterior. Fins al curs passat n’hi havia prou amb aprovar el 50% de les matèries, però el Govern portuguès va endurir el criteri en el marc d’una restricció dels ajuts públics. / A. Lugilde

25-VI-13, lavanguardia