el amor és molt dolent per a la salut... de les dones

...la violència conjugal ... afecta un 30% de la població femenina mundial...

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat de veritable epidèmia la violència que s’exerceix arreu contra les dones, tant la que practiquen les parelles com la que prové d’altres homes. A partir de l’anàlisi de les dades de l’informe Estimacions mundials i regionals de la violència contra la dona: prevalença i efectes de la violència conjugal i de la violència sexual no conjugal en la salut, el primer estudi sistemàtic de les dades globals sobre aquest tipus de violència, es confirma que el 38% de les dones assassinades a tot el món ho són a causa de la violència exercida per la parella.

Les xifres que l’OMS posa de relleu obliguen les societats i els governs a prendre més mesures, més urgents, ambicioses i eficaces. El 35% de les dones reconeix haver estat víctima de maltractaments físics, psíquics o sexuals per part del cònjuge o de violència sexual per part d’un home aliè a la relació. La majoria, fins a un 30%, és víctima de la pròpia parella, una xifra que en funció de les zones pot assolir gairebé el 38%.

Obtenir aquestes dades no sempre és fàcil, atès que hi ha molts estats on no es recull informació sobre aquesta mena de violència i on, a més, ni policies ni jutges es preocupen de perseguir aquests delictes, que tendeixen a romandre en el silenci i la impunitat. En els casos més extrems, en determinades àrees, la por de les dones a denunciar aquests atacs complica molt qualsevol acció preventiva. Les amenaces, l’aïllament i l’estigmatització social són factors que cal que siguin combatuts.

L’Organització Mundial de la Salut distingeix entre la violència conjugal i la violència sexual no conjugal. La primera és la més estesa, ja que afecta un 30% de la població femenina mundial. Les dones maltractades per la parella tenen gairebé el doble de probabilitats de tenir depressió i són més propenses a l’alcoholisme. D’altra banda, tenen 1,5 vegades més probabilitats de contreure sífilis, clamídia i gonorrea i, en algunes regions, tenen 1,5 vegades més possibilitats de contreure el VIH. En canvi, les àrees assolades per les guerres, les neteges ètniques, la delinqüència organitzada i situacions similars són escenaris on prolifera la violència sexual no conjugal.

Som davant d’un canvi significatiu en la percepció i projecció pública de la violència masclista, que obre les portes a nous plantejaments polítics, educatius, socials i legals. El crit d’alarma de l’OMS exigeix un compromís més ferm de governs i organismes multinacionals. La inacció condemna a la mort milions de persones cada dia.

24-VI-13, lavanguardia