ja tenim Llei de Consultes Populars (no referendàries). Quan tindrem Llei Electoral pròpia?

El primer ministro británico, David Cameron (a la izda.), y su homólogo español, el presidente Mariano Rajoy.La llei de consultes populars no referendàries, és a dir, les que no necessiten l’autorització de l’Estat per ser convocades, va superar ahir el primer escull al Parlament. El ple va rebutjar per 104 vots a 28 les esmenes a la totalitat de PP i C’s en contra de la proposició de llei avalada per CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP i va donar, d’aquesta manera, llum verda a la tramitació de la norma legal que alguns partits pensen que podria servir de base a la celebració de la consulta per decidir sobre el futur de Catalunya. Aquesta llei de consultes havia decaigut en l’anterior legislatura a causa de l’avançament electoral d’Artur Mas, i en l’actual, després de figurar com un dels objectius destacats del pacte d’estabilitat entre CiU i ERC, les formacions van optar per recuperar-la a través d’una ponència conjunta al Parlament. El text acordat és justament el que ahir es va discutir i el que ara seguirà la tramitació habitual amb la intenció de poder-lo aprovar a la tardor.

Objecte. Regula el règim jurídic, les modalitats, el procediment, el compliment i la convocatòria de les consultes que no requereixin autorització de l’Estat. El resultat no és vinculant jurídicament.
Promotors. El president, ens locals o per iniciativa ciutadana, amb 50.000 firmes si és una consulta en l’àmbit de Catalunya, o les equivalents a un 5% i el 20% en funció de la població si és local.
Votants. Majors de 16 anys empadronats a Catalunya.
Pregunta. Una o més preguntes clares, succintes i inequívoques per respondre sí, no o en blanc. Excepcionalment es pot consultar sobre propostes per elegir-ne una.
Garanties. Per assegurar la fiabilitat, transparència i eficàcia del procés, es designarà una comissió de seguiment, en la qual podran participar entitats l’objecte social de les quals estigui relacionat amb l’assumpte sotmès a consulta.
Control. Una comissió de sis juristes fixarà els criteris interpretatius per a les meses de votació i resoldrà recursos.

23-V-13, J. Gisbert, lavanguardia