catalanòfoba proporció d’empleats (servidors?) públics per Comunitat Autònoma

D’acord amb el Ministeri d’Hisenda, a Espanya hi ha 2,7 milions d’empleats públics, un 22% dels quals són de l’administració estatal, el 50% de les comunitats autònomes (on educació i sanitat són pràcticament el 80% dels empleats), el 22% a l’administració local i la resta a universitats.

D’acord amb la mateixa font, a Catalunya hi ha 322.351 empleats públics (incloent-hi 12.600 empleats de ministeris i organismes autònoms, 6.700 policies i guàrdies civils, 1.800 militars, entre d’altres). Una reacció immediata pot ser considerar que són molts empleats, i en efecte, és així en termes absoluts. Mirem-ho no obstant en termes relatius. En primer lloc, a nivell internacional. L’ocupació pública varia molt de país a país: a Suïssa el 2008 (darrera dada disponible) representava el 9,7%, al conjunt de l’OCDE, el 15% (mateix percentatge pràcticament que l’Estat espanyol), i en canvi a Noruega s’apropa al 30%. A Catalunya, aquell any el percentatge era del 9,3%.

Per comparar amb la resta de l’Estat tornem a dades de gener de 2012. Ara, amb la crisi, el pes dels empleats públics ha augmentat fins a situar-se en l’11% del total d'ocupats. Catalunya és l’última comunitat autònoma en aquest registre. La segueixen Euskadi (12,9%) i Navarra (13,3%), per citar els tres del final. En el primer lloc del rànquing hi trobem Extremadura, amb un 26,2%. Un tercer registre d’interès és el nombre d’empleats públics per cada 1.000 habitants. En aquest cas, Catalunya també es troba al final, amb 42,6, seguit del País Valencià (47,4) i les Illes (51,2). Hom es pot plantejar si el fet que Catalunya estigui a la cua d’empleats públics és bo, dolent o indiferent.

28-III-13, Modest Guinjoan, UPF i Barcelona Economia, lavanguardia