el Govern central amenaça de liquidar la, eficient, Carta de Barcelona

Aquest sí que és un problema gros per a Barcelona. L’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local que el Consell de Ministres va presentar el dia 18 inclou una disposició addicional que amenaça de liquidar gairebé íntegrament la Carta de Barcelona, la llei especial que d’ençà del 2006 reconeix la singularitat d’aquesta ciutat. Un privilegi que només comparteix amb Madrid, regida per una llei que també quedaria en dubte amb aquest projecte.

Règim fiscal especial, competències en seguretat o justícia (aquestes últimes no s’han complert mai), autonomia en l’organització..., tot, o gairebé, estaria en qüestió si s’aprova tal com està redactat ara. Només a tall d’exemple, tots els consorcis que ara gestionen els serveis sanitaris, d’educació o de benestar social haurien de desaparèixer. perilla fins i tot l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

Avui el ple de l’Ajuntament votarà per unanimitat de tots els grups una proposició presentada pel grup socialista que reclama al Govern espanyol que rectifiqui aquest avantprojecte. Els regidors del PP també s’hi afegiran.

“Mirem de mantenir la unitat a Barcelona perquè aquesta llei va ser aprovada per unanimitat quan es va proposar a l’Ajuntament, al Parlament i a les Corts. Hem de mantenir el consens si volem defensar-la amb èxit”, va subratllar ahir el primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn.

L’alcalde ha contactat amb el ministre del ram, Cristóbal Montoro –al qual l’uneix una amistat personal de la seva època al Congrés dels Diputats–, mentre que Forn s’ha reunit amb el secretari d’Estat, Antonio Beteta.

De fet, el primer esborrany del projecte d’aquesta llei blindava la carta de Barcelona. Però finalment, i per sorpresa del govern de la ciutat, el que va presentar la vicepresidenta del Govern espanyol el dia 18 inclou una disposició derogatòria única que literalment liquida “totes aquelles disposicions contràries al que preveu aquesta llei” que contenen les lleis especials de Madrid i Barcelona.

Els regidors del PP, especialment la diputada Àngels Esteller, han transmès la inquietud al Govern central. L’avantprojecte està pendent d’un informe del Consell d’Estat i de la comissió nacional d’administració local. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies manté una posició crítica amb la llei, un aspecte que ha calmat el govern municipal. La Federació de Municipis està controlada pel Partit Popular. Al capítol de les notícies inquietants hi ha el fet que, ara per ara, l’Ajuntament de Madrid no ha plantejat cap objecció.

15-III-13, J.V. Aroca, lavanguardia

Aquests són els punts més conflictius de l’avantprojecte que afecten la Carta de Barcelona. Consorcis i empreses. Prohibeix la constitució d’entitats de segon nivell, de manera que tots els consorcis (reconeguts a la Carta) i empreses públiques de la ciutat quedarien fora de la llei. Finançament. El projecte limita la llibertat dels municipis per establir les seves pròpies ordenances. A més preveu ajustar el finançament a uns serveis estàndard establerts pel Govern central. Ajuda social. Entre altres competències, la llei posa en qüestió les atribucions de la Carta per a la prestació de polítiques socials a la ciutadania.

15-III-13, lavanguardia

Unànimement, el ple de l’Ajuntament de Barcelona ha dit no a la vulneració de la Carta de Barcelona, la llei, aprovada també per unanimitat pel Parlament i el Congrés, que el 2006 va assignar determinades atribucions específiques a la ciutat i, indirectament, a la seva àrea metropolitana.

L’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local debatut pel Consell de Ministres del dia 18 passat amenaça de desmantellar la majoria d’aquelles atribucions.

La severa retallada afectaria tant Barcelona com Madrid, que també gaudeix d’uns privilegis similars derivats d’una altra llei específica aprovada el mateix any.

Dels pronunciaments de tots els grups en el ple celebrat aquest divendres, el que va tenir més valor polític va ser el de la portaveu del Partit Popular, Àngels Esteller, que va assegurar que el seu grup “és partidari de preservar la Carta” tot i aplaudint el propòsit del Govern central d’ordenar les competències dels diferents nivells de l’administració...

La posició del govern de la ciutat va ser argumentada pel primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, que va agrair la unitat de les forces polítiques. “Avui reivindiquem la Carta amb una única veu”, va dir afegint que confien a poder aconseguir una rectificació d’aquest avantprojecte abans que sigui formalment aprovat pel Consell de Ministres i traslladat a les Corts a l’abril...

La unanimitat sobre la proposta del PSC es va assolir, no obstant això, amb un lleuger matís que no és menor en tot aquest debat: del text presentat originalment pels socialistes va decaure abans d’anar al ple una frase en la qual, en síntesi, es proposava mobilitzar la societat civil en contra de la proposta del Govern central.

El text va ser modificat i suavitzat a instàncies del PP però també amb el vistiplau de CiU i PSC, conscients que si la reivindicació de la carta es converteix en una nova causa de l’agitada agenda política catalana hi ha moltes possibilitats que no sobrevisqui a aquest tràngol.

La consigna és la prudència per no provocar un enfrontament que es pot perdre. Una estratègia semblant a la que segueixen amb un altre dels contenciosos que recentment enfronta la ciutat amb el Govern de Madrid: la gestió de la marca Barcelona.

16-III-13, J.V. Aroca, lavanguardia