recurrent prohibicionisme nacionalista, a Ses Illes, contra les llibertats i la democràcia

El Govern balear persisteix en la prohibició de les manifestacions a favor del català als centres educatius. L’últim esborrany del nou avantprojecte de llei de símbols institucionals de la comunitat, que es troba en exposició pública, recull en l’articulat diverses disposicions de les quals es desprèn que no es podran penjar grans llaços amb la senyera ni els professors podran pronunciar-se a favor de la llengua pròpia en l’exercici de les seves funcions.

La norma prohibeix de facto les protestes contra la política lingüística de l’Executiu de José Ramón Bauzá, que han estat freqüents en moltes escoles i instituts durant els últims mesos. D’aquesta manera, llança una advertència als professors que donin suport a la campanya Enllaçats pel català. Aquesta iniciativa expressa el descontentament per les mesures del PP a través dels centres educatius. Amb l’actual redactat, la Conselleria d’Educació haurà d’autoritzar prèviament l’exhibició de qualsevol símbol que no pertanyi a la institucio-nalitat vigent. La més que probable negativa del Govern a admetre senyeres fa que aquells centres que les mostrin puguin ser multats per infracció molt greu, amb sancions de fins a 10.000 euros. Seran responsables de la infracció les persones que utilitzin o col·loquin “símbols no permesos” i es castigarà els directors que ho permetin.

El nou text relaxa alguns aspectes de versions anteriors, com la quantia de les sancions, però es mostra inflexible pel que fa a les expressions personals dins de les aules. Segons l’esborrany, “no es tracta d’impedir la llibertat d’expressió, sinó que aquesta no es desenvolupi en espais que, per se, no han de tenir cap connotació ideològica”. També s’explicita que els alumnes “no podran ser utilitzats com a vehicle de transmissió d’idees personals dels empleats”. La directriu respon a un pensament difós des d’alguns sectors del PP balear, que denuncien “l’adoctrinament” dels escolars a favor del català.

L’avantprojecte, firmat pel president Bauzá, forma part d’un conjunt de normes que pretenen limitar les protestes a favor del català i posar fi al sistema d’immersió lingüística, que compta amb el suport de la comunitat educativa.

5-I-12, E. Carranza, lavanguardia