augmenta la massiva (i voluntària) estupidització social

Des de l’inici de la crisi el 2008, el consum televisiu ha batut rècord rere rècord. La mitjana a tot Espanya és de 246 minuts per persona i dia (253 minuts a Catalunya). Aquestes quatre hores llargues ja queden molt lluny dels 192 minuts per persona i dia que es van registrar el 1992. 2-I-13, F. Bracero, lavanguardia