l’avaluació internacional comparada confirma el desastre educatiu espanyol

Un estudi de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu situa als alumnes espanyols entre els llocs 28 i 32 d'una llista de mig centenar de països de tot el món. L'informe assenyala que el percentatge d'alumnes ressagats a Espanya doblega la mitjana de l'OCDE en lectura i matemàtiques, mentre el nombre d'estudiants excel·lents és sensiblement inferior. Hong Kong, la Federació Russa, Finlàndia i Corea encapçalen la llista amb els millors resultats.

Més de 250.000 alumnes de tot el món han participat en els dos estudis presentats avui, l'informe PIRLS, que mesura el progrés en Comprensió Lectora, i el TIMSS, Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències. Similars en metodologia a PISA, tots dos informes estan referits a alumnes de 4º de Primària, amb edats compreses entre els 9 i els 10 anys. Les proves, els resultats de les quals s'han presentat avui a Amsterdam, es van realitzar durant la primavera de 2011.

En total han participat 45 països en l'informe de lectura i 50 en el de Matemàtiques i Ciències. En conjunt, han participat 25 dels 34 països desenvolupats que formen part de l'OCDE i també molts altres països com Azerbaidjan, Bostwana, Ghana, Iran, Hondures, Malàisia, el Marroc, Oman, Síria, Trinidad i Tobago o Iemen.

Per àrees els resultats confirmen que les Matemàtiques són el camp en el qual els alumnes espanyols semblen tenir més dificultats, per comparació amb la resta d'escolars. En aquesta matèria la puntuació obtinguda és de 482 punts, 40 per sota de la mitjana de l'OCDE (522).

En el cas de la lectura Espanya obté 513 punts. Una puntuació que supera la mitjana de tots els països participants però que queda per sota de la mitjana de l'OCDE (538), igual que en el cas de les Ciències on la puntuació dels alumnes espanyols és de 505 enfront dels 523 punts de mitjana de l'OCDE.

Més alumnes ressagats i menys alumnes excel·lents

L'informe, igual que també assenyalen les dades de PISA, assenyala que Espanya es troba en la mitjana quant al percentatge d'alumnes que se situen en nivells intermedis de rendiment però mostra diferències pel que fa als extrems de la taula. En el cas dels alumnes ressagats, el percentatge d'alumnes espanyols doblega la mitjana de l'OCDE en el cas de la lectura (6% enfront del 3%). El mateix ocorre en matemàtiques (13% enfront de 7%), mentre les diferències s'atenuen en el cas de ciències, on la xifra d'alumnes espanyols ressagats és del 8% enfront del 6% de l'OCDE.

D'altra banda, Espanya segueix destacant per l'equitat i homogeneïtat del seu sistema educatiu, però continua per sota en la xifra d'alumnes considerats excel·lents en comparació. En lectura, aquesta xifra d'alumnes amb resultats brillants és del 4% enfront del 10% de la mitjana de l'OCDE. En el cas de les matemàtiques la diferència és encara més acusada: la proporció d'alumnes excel·lents al nostre país és del 1% enfront del 5% de la mitjana de l'OCDE. En Ciències, la bretxa es tanca una mica: un 4% dels alumnes espanyols cull resultats excel·lents enfront del 7% de la mitjana de l'OCDE.

Anar a escola infantil millora els resultats

L'estudi, complementat amb qüestionaris a alumnes, pares i professors i amb diverses investigacions d'experts, revela que l'escolarització primerenca sembla tenir conseqüències beneficioses sobre els nivells de lectura en els alumnes. Segons destaca un estudi realitzat pels professors de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, Marisa Hidalgo i José Ignacio García Pérez, els alumnes escolaritzats durant almenys tres anys en cicles d'educació infantil van obtenir 16 punts més en les proves de lectura que aquells nens que van començar la seva vida escolar directament en primària.

Igualment, la lectura fora del col·legi, i el fet de llegir per plaure i no per obligació, és un dels factors que incideix en major mesura en el rendiment tant en lectura com en matemàtiques i ciències. En aquest sentit cobra importància l'estímul familiar, tant pel que fa al nombre de llibres que hi ha a casa com en l'hàbit de lectura que els fills veuen en els seus pares.

Més alumnes desmotivats

L'informe inclou un capítol dedicat a les percepcions dels professors sobre la seva activitat docent i la reacció dels alumnes. En el cas d'Espanya, els professors assenyalen que un 19% dels alumnes no mostra interès per les classes, enfront del 10% de mitjana de la resta dels països participants.

11-XII-12, M. Ruiz, cadenaser