> vet aquí, la nova, i millorada, web de BarcelonaRadical.net <

amb aquesta nova web de BarcelonaRadical.net, pretenem
-simplificar la presentació,
-millorar l'ordenació dels seus continguts,
-reformar el butlletí quinzenal,
-consolidar el servei rss
-establir la connexió amb el facebook propi
i, last but not least,
-oferir vies simples, segures i eficaces
de suport econòmic per donació o/i associació,
via transferència directa o PayPal.
+ info@barcelonaradical.net 

La política,
la fas
o te la fan.