el Govern balear d’en Bauzà pren mesures de comissariat soviètic contra el seu sistema educatiu

El Govern balear del PP vol tornar a collar el sistema educatiu. Després d’introduir per primera vegada l’elecció de llengua i anunciar el final de la immersió en català, la Conselleria d’Educació ha publicat l’esborrany de l’avantprojecte de llei de convivència escolar i autoritat del professorat. Un document que, entre altres mesures, planteja represàlies als professors que mostrin opinions polítiques a l’exercici de les seves funcions.

Segons l’articulat, es consideraran faltes greus i molt greus “la violació de la imparcialitat i la neutralitat” dels professors que, a l’exercici de les seves funcions, “expressin posicions personals, familiars, corporatives, polítiques o clientelars”. Les sancions inclouen des de la retirada del salari entre un i sis anys, fins al trasllat a una altra illa o l’acomiadament.

Els sindicats de l’ensenyament, les associacions de pares i els partits de l’oposició han posat el crit al cel perquè entenen que el projecte coarta la llibertat de càtedra consagrada a la Constitució i converteix els alumnes en denunciants dels seus mestres. Consideren que la norma s’ha elaborat ad hoc per reprimir els símbols contestataris a les aules, com els llaços amb els colors de la senyera que porten els professors. El Govern ha aclarit, no obstant això, que lluir emblemes a favor del català o samarretes contra les retallades no serà sancionat. Sí que es podrien penalitzar aquells professors que pengin llaços a les façanes dels centres.

Aquest símbol, en un primer moment, es va identificar com una crítica a la reforma que exonera els funcionaris de saber català. Amb el temps, els llaços s’han convertit en una proclama generalitzada a favor de la llengua. La conselleria, conscient d’aquest matís, assegura que només se sancionarà quan es demostri que hi ha una “protesta política”.

12-XI-12, E. Carranza, lavanguardia

 

 

 

> tanca l’Espai Mallorca de Barcelona
(mentre Bauzá abandona l’Institut Ramon Llull)
<