corredors ferroviaris: sabotatge governamental a la recuperació econòmica?

El tercer carril, la solució menor alternativa al corredor mediterrani per transportar mercaderies des d'Alacant a França amb ample de via europeu, serà gairebé impossible que estigui finalitzat el 2015 i fins i tot el 2017. Ho va afirmar ahir a València el secretari general del lobby europeu del ferrocarril (Ferrmed), Joan Amorós, en la presentació d'un estudi tècnic. El document, que serà remès al Ministeri de Foment, evidència que la política pressupostària del Govern espanyol discrimina els dos corredors als quals la UE ha donat la condició de prioritat: el mediterrani i l'atlàntic. 

Amorós, acompanyat dels responsables del Col·legi d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana i l'Autoritat Portuària de Cartagena, Francisco García Calvo i Ángel Martínez, va denunciar que Foment continua invertint en zones "de dubtosa rendibilitat, en lloc de concentrar els esforços a les zones que poden reactivar l'economia". Una crítica que comparteixen les associacions empresarials valencianes, que reclamen una inversió més alta de l'Estat a les infraestructures valencianes. A més va assenyalar que per al 2013 el tercer carril només compta en el projecte de pressupostos amb una assignació de 270 milions "encara que desconeixem encara si aquests diners seran per a obra feta o per fer".

Si és aquesta la mateixa consignació en els propers anys el corredor mediterrani no estarà acabat en el termini previst, segons Ferrmed. Amorós va exigir, en aquest sentit, que Foment compleixi els terminis d'arribada a València el 2015 i a Alacant el 2016, ja que en cas contrari es produirà un coll d'ampolla en aquesta via "ja que hi hauran de circular les rodalies, l'Euromed i l'alta velocitat, és una barbaritat".

Respecte al pressupost del pròxim exercici, es critica que les actuacions per al corredor mediterrani representen només el 29,4% de les actuacions pressupostades per al 2013 malgrat que el pes socioeconòmic d'aquesta infraestructura és del 42% i a més no es té en compte el retard endèmic de 20 anys en aquesta infraestructura, en alguns casos trams d'una única via com entre Castelló i Tarragona . A més, ha rebatut "el desequilibri important" que hi ha entre "la preponderància que es dóna a l'alta velocitat" davant les rodalies i les mercaderies que "continuen sent el parent pobre".

El líder de Ferrmed va subratllar que ningú no està en contra de la cohesió territorial però va afegir que "cal apuntalar l'economia productiva perquè el cafè per a tothom és impossible ara, no ens els podem permetre". En aquest sentit, va criticar que a Galícia arribin tres AVE -des de Zamora, Lleó i Astúries-, o que fins i tot es projecti una connexió entre Astúries i Extremadura quan del conjunt d'inversions prevista d'alta velocitat al corredor mediterrani només representen un 18,7%; molt lluny del 42% que les províncies costaneres suposen en població i en PIB al conjunt d'Espanya.

A Catalunya, les obres del corredor mediterrani ferroviari tenen dos trams clau pendents. Un, el Tarragona-Vandellòs -de via única- i la connexió amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, una actuació començada però en repetides ocasions demorada, a la qual el projecte de pressupostos del 2013 consigna 105 milions d'euros amb l'objectiu que es finalitzi el 2017, segons consta al document del Govern. I l'altra, el tercer fil de Tarragona a Castellbisbal -on s'enllaça amb el traçat ja operatiu per a mercaderies fins a França-, encara per començar, que l'any que ve disposa, segons els pressupostos, de 150 milions i que s'hauria d'acabar el 2016.

18-X-12, S. Enguix/Ó. Muñoz, lavanguardia