alta qualificació econòmica de la ciutat de Barcelona, malgrat la seva dependència estatal

L’agència de qualificació Standard & Poor’s ha donat un excel·lent a la gestió econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, i li manté la seva qualificació intrínseca en “aa”. Aquesta és la qualificació calculada sense tenir en compte la classificació (ràting) del deute sobirà d’Espanya.

L’informe de l’agència internacional s’ha rebut a l’Ajuntament barceloní amb una lògica satisfacció. La tinenta d’alcalde d’Economia, Sònia Recasens, va afirmar ahir que l’informe genera credibilitat i confiança, demostra la solvència financera malgrat l’entorn de crisi i permet continuar mantenint el bon crèdit davant el sistema bancari i els inversors estrangers. Standard & Poor’s manté per a Barcelona una qualificació del deute a llarg termini molt pitjor (“BBB+”, l’equivalent a un aprovat), atesa la seva dependència de l’Administració central, de la qual prové més del 40% dels ingressos de l’Ajuntament. Però l’agència avalua també la solvència “intrínseca” de l’Ajuntament, sense l’“arrossegament” de la situació econòmica d’altres administracions, i situa la nota barcelonina en “aa”.

L’informe es remunta fins a l’any 2008 i esmenta de manera expressa el canvi de govern municipal de fa un any. Conclou que s’ha mantingut la “forta gestió econòmica i financera de la ciutat i el seu compromís amb l’estabilitat pressupostària”. També es refereix al compromís del govern municipal amb el rigor pressupostari i la “clara separació entre decisions polítiques i la gestió pública”. L’informe afegeix una consideració de futur, ja que preveu que si es manté l’orientació actual Barcelona pot mantenir la seva forta posició, amb una economia sanejada i bona liquiditat.

La regidora Recasens mostrava ahir satisfacció per l’informe, que avala la política econòmica del govern Trias. CiU va heretar una bona situació financera del govern socialista, però va introduir alguns canvis, com l’adopció del sistema europeu de comptes, a més de comprometre’s amb l’objectiu del dèficit zero per a aquest any.

Sònia Recasens considera que l’informe de l’agència de qualificació permet donar un missatge de confiança en Barcelona (“poques administracions poden tenir aquesta qualificació”) com a motor econòmic i punta de llança per sortir de la crisi. És un missatge de confiança a altres administracions i al mercat, que s’afegeix a mesures ja aplicades, com el pagament generalitzat en trenta dies als proveïdors de l’Ajuntament.

La tinenta d’alcalde d’Economia va ressaltar, per altra banda, que l’associació de la “marca Barcelona” a la solvència permet “diferenciar-nos i reclamar un tracte diferent” per part de l’Administració central en la seva política d’austeritat i retallades a les corporacions locals.

28-VII-12, red, lavanguardia