contra el prohibicionisme en matèria de drogues

veure precedent a reforma de les Convencions ONU sobre drogues

també la guerra contra les drogues, Cato Institute