televisió amb fronteres (intracatalanes)

Els dissabte 23 i 30 de juny TVC emetrà la versió 3D del LIPDUB realitzat a Perpinyà el dia 31 de març.
Lipdub que deté el rècord mundial de participació.
El clip serà emès a TV3 HD, un dels canals de TVC que no arriben a Catalunya Nord.

Recordem que el febrer París i Madrid van acordar que s'emetessin els canals de TVC a tot Catalunya Nord.
Ara per ara l'emissió que depén de les institucions sud-catalanes és parcial i la recepció que depén de les institucions nord-catalanes no és total.

Quan La Generalitat de Catalunya i el Consell General tractaran els catalans del nord com a catalans normals?

http://www.federacio.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=85:el-lipdub-a-tv3-hd
22-VI-12, federacio.cat