País Valencià, Balears, Aragó... Catalunya: renovada ofensiva contra la llengua catalana

- contra el tancament de TV3 al País Valencià
- política lingüística escolar anticatalana del Govern Bauzà
- de "català" a “llengua aragonesa d’ús predominant a l’àrea oriental”

Una altra andanada al català. El Tribunal Suprem (TS) va dictar ahir una nova sentència que qüestiona el model lingüístic vigent a Catalunya. Aquesta vegada es tracta de l'anul·lació parcial del decret que regula l'educació infantil (de 3 a 6 anys). La sentència elimina sis articles d'aquesta norma i obliga a introduir el castellà com a llengua vehicular. El sentit de la resolució és similar al d'altres anteriors del Suprem basades en la sentència que va dictar el Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut...

La sentència del TC sobre l'Estatut va reobrir, en efecte, el debat sobre els límits de la política d'immersió i normalització lingüística, en deixar establert el principi que la llengua catalana no ha de ser “l'única” que es consideri vehicular en el sistema educatiu. Amb això s'obria la porta als plets que sorgeixen ara. El decret parcialment anul·lat és el que regula el segon cicle d'educació infantil, en concret els articles que atorguen al català el caràcter de llengua normalment usada com vehicular en l'ensenyament. La sentència, de la qual ha estat ponent Santiago Martínez-Vares, considera que tots aquests preceptes incompleixen la doctrina del TC sobre la cooficialitat i el caràcter vehicular del castellà i el català. La Sala del Contenciós insisteix en la doctrina fixada en anteriors sentències en el sentit que la Generalitat “haurà d'adoptar quantes mesures siguin precises per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada” per la decisió de l'Estatut.

El Suprem subratlla que la Generalitat “ha de respectar aquesta doctrina”. La mateixa sala té pendent, d'altra banda, el recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març passat, també sobre el model d'immersió, qüestionat per tres famílies...

El Govern va fer una valoració crítica de la sentència, però va afirmar que no pensa canviar el model lingüístic, en part perquè la llei d'Educació catalana (LEC), del 2009, ja va reemplaçar els preceptes ara anul·lats, i s'aplicaran els nous.

27-VI-12, J.M. Brunet, lavanguardia