"Honra i vaixells", Francesc-Marc Álvaro

S'atribueix a l'almirall Méndez Núñez una frasse famosa que –sembla que pronunciada o escrita durant la dècada dels seixanta del segle XIX– resumeix perfectament la política de l'orgull nacionalista per sobre d'altres consideracions: “Más vale honra sin barcos que barcos sin honra”. L'estira-i-arronsa sobre el rescat inevitable ha estat dominat per aquesta màxima. Hi ha una obsessió: mantenir les aparences i salvaguardar l'honor del governant espanyol. Aquesta actitud nostàlgica –molt arrelada al pati hispànic– ha resultat letal davant la crisi. Zapatero no va prendre mesures fins que s'estimbà i Rajoy va pensar que, a Brussel·les, s'empassarien les seves rondalles. La supèrbia de la majoria de les intervencions oficials han mostrat un personal polític incapaç d'entendre les servituds dels nous equilibris globals i el lloc exacte d'Espanya en aquest tauler.

11-VI-12, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia