dades i números

A la Diputació de Barcelona hi ha 51 diputats. Es tracta d'alcaldes i regidors de diferents municipis de la província. Segons el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 4 d'agost del 2011, entre tots ells, n'hi ha 30 que exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva, tal com s'anomena, i tenen una retribució en concepte de sou que de mitjana és de 6.187,82 euros al mes, a raó de catorze mensualitats per any. Els altres 21 diputats perceben 1.640,63 euros per assistir al ple, que en general se celebra un cop al mes.

16-VI-12, E. Riba, cartasdelslectors/lavanguardia