campanya carnet d’apòstata d'Ateus de Catalunya

Fa anys que en la nostra societat moltes persones intenten, infructuosament, que els sigui reconegut el seu desig d'abandonar la religió en la que un dia van ser introduïts, freqüentment sense el seu consentiment, és a dir tracten de apostatar, en general amb poc èxit.

La apostasia és en realitat una decisió sobirana i lliure de l'individu, que en la intimitat de la seva consciència decideix voluntàriament abandonar la religió a la qual estava adscrit, bé per què opta per viure al marge de la fe, o per què vol substituir la religió que professava per una altra distinta.

En realitat només aquell que professa una idea, una creença, una religió, pot abandonar-la. Per això només pot apostatar qui professa una fe o està adscrit a una religió. Aquell que no pertany a un grup, un col • lectiu o una comunitat no pot en bona lògica abandonar-la i per això tècnicament no pot apostatar, no pot abjurar d'unes creences que no ha professat mai.

Les confessions religioses en general, i en particular l'Església Catòlica, han obstaculitzat sempre de forma sistemàtica aquest procés per evitar una deserció massiva dels seus fidels, per tal de seguir mantenint els seus privilegis il•legítims i la seva influència social.

Molts ciutadans, desitjosos de que els sigui reconeguda socialment la seva voluntat d'abandonar una religió, en els mateixos termes en que un dia van ser introduïts en ella, s'han dirigit a les confessions religioses i, en especial a l'Església Catòlica, tractant d'aconseguir la eliminació de les seves dades personals dels registres baptismals en els que al seu dia van ser inscrits com a testimoni de la seva fe.

En el cas de la confessió catòlica alguns bisbats han acceptat de vegades les aspiracions dels apòstates, i han accedit a inscriure la seva nova condició mitjançant una anotació marginal en els llibres de baptisme, mentre altres bisbats es negaven rotundament a això per considerar que l'apostasia no és un dret de la persona, sinó un error, un deliri o fins i tot un delicte que no hauria de ser tolerat.

Per la seva banda molts apòstates tampoc es donen per satisfets amb la inscripció de l'apostasia en el registre baptismal: emparant-se en el dret fonamental a decidir sobre la seva pròpia informació, protegida per la Constitució i la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, reclamant a l'Església catòlica que els seus noms siguin completament suprimits de tots els seus registres.

Després de diversos processos judicials el Tribunal Suprem, en una polèmica sentència, va establir el 2008 que l'Església catòlica no té cap obligació de recollir les demandes dels apòstates i, en conseqüència, diversos bisbats es neguen rotundament a escoltar-les, limitant greument el seu dret humà fonamental a la llibertat de consciència.

Tampoc els intents d'implicar la classe política en la defensa de la llibertat dels ciutadans i ciutadanes ha tingut cap resultat, en xocar amb un bloqueig gairebé total. L'església fa servir els seus acòlits dins molts partits polítics per desviar el tema cap a una via morta.

Nosaltres, conscients de la demanda social que existeix per aconseguir el reconeixement social del dret a l'apostasia i compromesos amb la lluita per la llibertat de consciència, hem decidit proposar a la ciutadania un procediment alternatiu per deixar constància formal de l'abandonament de la fe, sense necessitat de patir el menyspreu d'una confessió religiosa amb la qual ja no compartim la nostra visió de l'ésser humà, de la vida, ni de la realitat.

Aquest procediment alternatiu permetrà disposar d'un document que acrediti la condició d'apòstata sense necessitat de recórrer a cap confessió religiosa i amb l'aval de les organitzacions d'ateus i lliurepensadors més rellevants del nostre país, tot amb un tràmit ràpid i senzill, perquè la nostra única finalitat és contribuir a que els ciutadans d'aquest país puguin triar la seva pròpia opció de consciència, i fer-lo públic allà on ells desitgin amb absoluta llibertat.

Per a això només cal omplir el formulari www.ateos.org/apostasia. Es pot demanar que imprimim nosaltres el certificat i l'enviem per correu, pagant 5 € per costos de producció i enviament, es rebrà a més un carnet de apòstata on després de signar queda clar que no es desitja cerimònia religiosa en cas de defunció. O es pot imprimir a casa gratuïtament el certificat.

Les dades seran incorporades a una base degudament registrada i no seran cedides a tercers, garantint la seva confidencialitat.

Per a més informació mail: info@ateus.org o tel. 696.505.636

Salutacions cordials

ATEUS DE CATALUNYA, 28-V-12