ofensiva política del Govern balear contra la normalització lingüística del català a Ses Illes

La major part de la comunitat educativa de les Balears rebutja obertament el model lingüístic que pretén implantar el govern de José Ramón Bauzá (PP). Docents, sindicats i associacions de pares, mares i alumnes han expressat aquests dies per diverses vies el seu descontentament per la introducció del castellà com a llengua vehicular d’ensenyament en el segon cicle d’educació infantil i el primer cicle d’educació primària, és a dir, la que cursen els alumnes entre 3 i 7 anys. Consideren que la “segregació” lingüística, a més de trencar la cohesió social a les aules, es contradiu amb la política d’austeritat que defensa el Govern.

El conseller d’Educació, Rafel Bosch, va presentar dimecres passat la campanya d’escolarització per al pròxim curs, en què 50.000 alumnes podran escollir la llengua d’iniciació a la lectoescriptura. A partir de dilluns que ve, dia en què arrenca el procés, els pares podran escollir entre català i castellà, al marge del projecte lingüístic vigent del centre. Els centres hauran d’atendre la demanda, encara que només hi hagi un pare o una mare que sol·liciti matricular el seu fill en castellà. Per això s’utilitzaran diverses fórmules, com l’aprofitament dels professors de suport, desdoblaments o separació per aules.

L’Executiu no amaga que els primers mesos seran complicats i que en alguns casos s’haurà de contractar docents, encara que s’intentarà que siguin els menys possibles. Defensa, així mateix, que la Llei de Normalització Lingüística del 1986, aprovada amb el consens de tots els partits, ja preveia aquest dret. Altres experts de l’àmbit educatiu consideren, malgrat això, que aquesta mateixa norma prohibeix la segregació.

Existeix un consens majoritari en la comunitat educativa que la llengua no és motiu de conflicte a les aules de les illes, per la qual cosa es crearà un problema on no n’hi havia. Es critica també que el Govern vulgui emprendre els canvis quan preveu prescindir de 600 interins i ampliar ràtios, entre altres mesures. El sindicat STEI, majoritari en l’ensenyament, vaticina que hi haurà problemes d’organització a les aules, mentre que Comissions Obreres assegura que la segregació és “il·legal”. Per la seva part, la Federació de Pares d’Alumnes de Mallorca (Fapa) ha instat als progenitors que obviïn l’elecció per ser “antipedagògica”.

11-V-12, E. Carranza, lavanguardia