la Sindicatura de Comptes denuncia els "ajuts" directes a UGT i CCOO

El primer informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de les subvencions públiques rebudes pels sindicats a Catalunya en l'exercici 2009 alerta sobre les ajudes adjudicades de forma directa, sense procés de concurs públic i en funció de la representativitat de la central sindical. Generalitat i corporacions locals van concedir a 22 sindicats un total de 53,3 milions d'euros en el 2009. L'informe conclou que atorgar directament aquestes ajudes “pot atemptar contra el principi d'igualtat i contra el dret a la llibertat sindical”, ja que no es dóna concurrència a la resta d'organitzacions sindicals. El fet que l'import es determini en funció de la representativitat –criteri no contemplat a les bases reguladores de les subvencions– provoca que UGT i CC.OO. siguin els principals beneficiaris, amb 26 i 25,5 milions respectivament. De fet, en l'informe es relata fins i tot com els citats sindicats van reclamar per carta a la conselleria de Treball la seva part proporcional d'una partida de 6,5 milions destinada a la participació dels agents socials. L'ajuda, recurrent en altres exercicis, es va concedir de forma directa. 5-V-12, red, lavanguardia