qui impedeixen generalitzar la reutilització? (que és molt millor que el reciclatge)

La implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i tornada d'envasos usats al comerç permetria triplicar els actuals nivells de recuperació d'envasos de begudes, segons un estudi de la fundació Retorna. L'actual sistema d'apilament d'envasos domèstics en el contenidor groc està obtenint pobres resultats (algunes estimacions ho xifren en un 30% aproximadament). Per això, la qual cosa persegueix la fundació Retorna és crear un circuit addicional de recollida per facilitar i incentivar la recuperació dels envasos usats.

La fórmula consisteix que l'envàs, una vegada usat, torni al comerç, on va ser venut, per ser reciclat o reutilitzat, de manera que el client obtingui a canvi una petita quantitat deixada prèviament en dipòsit.

La reeixida prova duta a terme en la mancomunitat de Pamplona ratifica la convicció que així s'incrementaria la recuperació d'envasos. En aquest assaig, els ciutadans que retornar els envasos obtenien a canvi bons per a autobusos.

La fundació Retorna afirma que amb aquest sistema es recuperaria el 90% dels envasos, i les administracions podrien estalviar
entre 58 i 93 milions d'euros anuals en la recollida i transport d'aquests materials sense costos addicionals.

Aquest procediment permetria també impulsar que els fabricants apostessin per la reutilització dels envasos (una solució ecològica, a diferència del reciclat, que suposa el trencament del material). Així s'estendria l'actual recollida d'envasos de vidre per emplenat de la qual gaudeixen hotels, cafeteries i restaurants.

En la seva proposta, Retorna pensa en la recuperació de llaunes (metall o alumini), determinats plàstics i vidre (cerveses i altres begudes, però no vins o licors) i bricks (suc i aigua). Víctor Mitjans, el seu director d'estudis, va indicar que els comerciants sortirien beneficiats, ja que tindrien una compensació de tres cèntims d'euros per ajudar a manejar el sistema (emmagatzematge, finançament de les màquines de recollida automàtica...) El president de Retorna, Domingo Jiménez Beltrán, va lamentar que encara que són innegables els avantatges d'aquest sistema (recollit en la llei de Residus per al seu futur desenvolupament com a fórmula voluntària) hi ha “pressions” que reclamen al Govern que ho bandegi.

“No hi ha raons medioambientalistas, ni tan sols econòmiques per no implantar-ho. El problema és la pressió dels lobbies de les grans superfícies, envasadores i els grans productors que volen que el sistema segueixi com està”, diu Domingo Jiménez Beltrán, exdirector de l'Agència Europea de Medi ambient. A Espanya es consumeixen 51 milions d'envasos de beguda cada dia (sense explicar ampolles de vi o llet), dels quals 28 milions acaben abandonats, incinerats o en abocador.

La recollida en contenidor amarilo costa 0,76 cèntims per envàs, mentre que la fórmula de la tornada (que s'aplica en uns 40 països) seria molt més barata, diu Retorna.

30-IV-12, A. Cerrillo