"La UE i el català", Carlos Ticó

S’ha parlat aquests dies sobre una nova normativa de la UE que pot impedir l’etiquetatge exclusivament en català. Si Espanya decidís aplicar-la, els productes etiquetats en català haurien d’estar-ho també en castellà. No necessàriament. Les empreses que actualment etiqueten només en català dubto que aspirin precisament a guanyar clients a la resta de la Península. Atès que la normativa no prioritzaria cap llengua d’entre les 23 oficials, trobo que serà fins i tot simpàtic trobar-nos productes etiquetats en català i maltès, en català i estonià o en català i letó. Ja posats tots a perdre el temps amb insignificances, almenys fem-ho amb gràcia.
CARLOS TICÓ FARRÉ
Barcelona

10-VII-11, cartesdelslectors lavanguardia