2008

UN ANY MÉS: PER UNA MERCÈ LAICA  

http://www.laicitat.org/html/Merce2008.htmLa Lliga per la Laïcitat, taula de 71 entitats, associacions i sindicats compromesos amb la llibertat, la tolerància i el progrés, demana un any més als regidors i regidores de l’Ajuntament de Barcelona que s’abstinguin de participar a la missa concelebrada de la Mercè en tant que càrrecs electes. A aquest efecte s’ha enviat una carta als regidors i regidores convidant a la reflexió per tal d’avançar conjuntament en la construcció d’una societat civil completament autodeterminada de qualsevol tipus de creença.  No és admissible l´ostentació pública de simbologia confessional, o el fet de sotmetre-s´hi per part de càrrecs públics escollits democràticament, que en primer lloc es deuen al públic i a la garantia del dret a l´espai públic.La representació municipal ha d´eximir-se de qualsevol mena d´implicació confessional pública, reservant els actes de culte determinats per la consciència personal a l´estricte àmbit de la privacitat. La Lliga per la Laïcitat considera que l´absència dels membres electes de l´Ajuntament de Barcelona respon a una ètica civil democràtica i responsable, que no pot deixar de recomanar, precisament a l´actualitat, un horitzó de laïcitat com a espai comú d´interrelació i diàleg convivencial.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb en Jordi Serrano, portaveu de la Lliga per la Laïcitat al telèfon 93 601 16 44 o al correu lliga@laicitat.orgEl lloc web és www.laicitat.org