"Per què la gent és estúpida?", Antonio Fernández Vicente

Barcelona. Dimarts, 2 de març de 2021.

Diguem-ho així: tots cometem estupideses. Tots som estúpids en un grau major o menor. Una vida sense ximpleries seria massa avorrida, al cap i a la fi. Potser, discórrer sobre l'estupidesa sigui també una sobirana niciesa. Però...

Un món estúpid

Si la Humanitat es troba en un estat deplorable, atapeït de penúries, misèria i dissorts és a causa de l'estupidesa generalitzada, que conspira contra el benestar i la felicitat. L'estupidesa és la manera de ser més nociva. És pitjor que la maldat, perquè almenys el malvat obté algun benefici per a si mateix, encara que sigui a costa del perjudici aliè. Ens ho deia l'historiador Carlo Cipolla en la Tercera llei fonamental (llei d'or) de l'estupidesa: "Una persona estúpida és una persona que causa un mal a una altra persona o grup de persones sense obtenir, alhora, un benefici, o fins i tot obtenint un perjudici".

Plorar o riure

Davant de l'estupidesa, podríem lamentar-nos com feia Heràclit respecte a la vana condició humana. Però resulta sens dubte més reconfortant una mirada humorística, com la de Demòcrit d'Abdera. El filòsof Sèneca precisava al seu tractat De la ira: "Un reia després de moure els peus i treure'ls de casa, l'altre, al contrari, plorava". És el que veiem reflectit en la tela del pintor Johannes Paulus Moreelse: Demòcrit, el filòsof rient; Heràclit, el ploraner.

Michel de Montaigne assenyalava en els seus Assajos que preferia aquest semblant rialler i burleta, "perquè és més desdenyós, i ens condemna més que l'altre, i em sembla que mai no podem patir tant menyspreu com mereixem". Ara bé, què es pot entendre per estupidesa?

L'estretor mental

El 1866, el filòsof Johann Erdmann va definir la "forma nuclear de l'estupidesa". L'estupidesa es refereix a l'estretor de mires. D'allà la paraula ximple, privat de ment. Estúpid és el que només té en compte un punt de vista: el seu. Com més es multipliquin els punts de vista, menor serà l'estupidesa i major la intel·ligència.

És per això que els grecs van inventar la paraula idiota: el que considera tot des de la seva òptica personal. Jutja qualsevol cosa com si la seva minúscula visió del món fos universal, l'única defensable, vàlida i indiscutible.

L'egoisme intel·lectual

L'estúpid pateix egoisme intel·lectual. L'estúpid és tosc i tot i així fanfarró. Nega la complexitat i difon la seva simplicitat de forma dogmàtica. Opina sobretot com si estigués en possessió de la veritat absoluta. És un cec que es creu clarivident.

A través de la filosofia provem de valorar altres punts de vista. Lluitem contra l'embrutiment. Ampliem horitzons i posem en qüestió el nostre comportament i manera de pensar. D'aquesta forma s'intenta atenuar l'estupidesa: a l'exercitar el dubte i l'autocrítica. En deixar d'embrancar-nos en la nostra pròpia imatge, com passava en el mite de Narcís. L'estúpid està enamorat de si mateix i ignora totes les altres coses. Fins i tot les menysprea amb autosuficiència.

El totalitarisme de l'estupidesa

El 1937, el poeta Robert Musil va reprendre la qüestió sobre l'estupidesa. En ple auge de corrents totalitaris, ens recordava "la barbarització de les nacions, Estats i grups ideològics". L'estupidesa s'assembla al progrés, a la civilització. Brolla no només d'un Jo exacerbat, sinó d'un Nosaltres augmentat i envanit. L'estultícia és altament contagiosa i s'alimenta de grans ideals difusos, de llocs comuns, de proclames simplistes: tot és negre o tot és blanc.

L'únic punt de vista legítim és el d'un grup social determinat, el d'una facció concreta: la nostra. L'estupidesa s'emparenta amb la intolerància i l'absència de diàleg. És un hermetisme mental i gregari. S'expandeix mitjançant consignes envanides i sense fonament, corejades en un clamor col·lectiu esperpèntic.

L'estupidesa funcional

Tots en algun moment podem ser estúpids ocasionals. Però el que distingeix l'obcecat funcional, segons Musil, és la incapacitat permanent per apreciar el significatiu. Què és important i què no?

En la seva presumpció, l'estúpid s'obstina amb tossuderia en el fútil i accessori. És inepte a l'hora de jerarquitzar prioritats. Com suggeria Nietzsche, l'estupidesa més comuna consisteix a oblidar el nostre propòsit. Es tractaria de discernir amb rigor i exactitud les complexitats de la vida. Però les ximpleries s'estenen amb la rapidesa del pànic. Podria dir-se que avui dia es viralitzen com la pólvora. Endevini vostè a què em refereixo...

Un dels remeis contra l'estupidesa és la modèstia. Així, és intel·ligent qüestionar el que un fa i pensa. Qui viu en el "potser" en lloc d'en les afirmacions rotundes i contundents, s'allunya de les bestieses. Potser el que creiem que és intel·ligent no sigui més que una bestiesa. Era el dubte que plantejava Erasmo de Rotterdam.

I una bona cura d'humilitat és el riure intel·ligent. D'Aristòfanes i Llucià de Samòsata a Jonathan Swift, Mark Twain o Groucho Marx, satiritzar l'estupidesa de la nostra vida sempre és un exercici de bon enteniment. Ens fa veure que les convencions socials són en molts casos absurdes i talosses.

La pregunta fonamental

Per concloure, potser vostè dirigeixi les seves invectives cap a certs grups socials o persones. Però pensi que l'estupidesa pot afectar sense distinció qualsevol persona. Hi ha estúpids en la mateixa proporció a tots els estrats econòmics i culturals, corrents polítics i geografies. O fins i tot vostè podria pensar que jo mateix pateixo d'una estupidesa envanida. I no li faltaria raó.

La croada contra l'estupidesa està perduda. Deia Albert Camus a La pesta que "l'estupidesa sempre insisteix". Pot ser que haguéssim de formular cada cert temps, com feia l'escriptor Giovanni Papini, la pregunta fonamental per acabar d'una vegada amb l'estupidesa (almenys funcional): soc un imbècil? "I si estigués equivocat? Si fos un d'aquells necis que prenen els suggeriments per inspiracions, els desitjos per fets? [...] Sé que soc un imbècil, adverteixo que soc un idiota, i això em diferencia dels idiotes absoluts i satisfets".