pobles oprimits

llistat de les principals campanyes i iniciatives transnacionals promogudes i/o recolçades por BarcelonaRadical.net, amb enllaços a informació de referència i actuacions plantejades.