"La veritat no és democràtica", Elisa Beni

... Les falses notícies han de ser detectades i assenyalades. No són notícies falses sinó falses notícies. Una característica important del concepte "notícia" és la seva veracitat. Quan desapareix aquesta veracitat, ens queda l'aspecte de notícia, l'aparença i, per tant, la no-notícia o la mera propaganda. Les no-notícies no busquen l'intel·lecte, sinó l'emocionalitat, i aquest és el seu potencial destructiu de la democràcia i de la societat en què vivim ...

... La veritat és un subjecte constant de l'estudi filosòfic. Sabem que existeix una veritat lògica i una veritat ontològica. Diferenciem entre la certesa (estat en el qual la ment s'adhereix a la veritat) i l'evidència (presència d'una veritat com a inequívocament clara). Sabem que la certesa té gradacions i que el dubte és un estat en el qual l'intel·lecte fluctua entre l'afirmació i la negació d'una proposició determinada. Tenim la conjectura, que és la tendència a inclinar-nos per un parer i la interrogació o dubte. Finalment, hem de considerar que l'essència de l'opinió és considerar que el que es considera pot ser en realitat diferent i que tan injustificable és tenir el que és cert com a opinable com l'opinable per cert. L'opinió és de facto una estimació sobre el contingent i humanament ens veiem obligats a opinar perquè la limitació del nostre coneixement ens impedeix d'obtenir certeses.

En fi, estimats lectors, tenir criteri és saber discernir les diferents situacions, d'entre les que he enumerat, a les quals s'enfronta la ment en cada cas.

Una cosa tan complicada que dubto que estigui a l'abast de la Guàrdia Civil. Però podem continuar parlant del dit o mirar d'una vegada la bonica complexitat de la lluna.

23-IV-20, Elisa Beni, elnacional.cat

el criterio. dr. d. jaime balmes. 1916. imprent - Comprar Libros ...