retallades per a tothom... menys per a l’Esglèsia Catòlica

Les retallades aprovades pel PP tenen com a excepció el finançament de l´Església Catòlica, que rebrà 13 milions d´euros al mes. A més, l´Església mantindrà la seva exempció de tributar els béns immobles mentre puja l´IBI per a la resta de contribuents. Tots som iguals davant els ulls de Déu… però no davant els de Hisenda.

El decret de mesures urgents per a la correcció del dèficit públic ha ficat la tijera en les partides destinades a pensions, impostos, carburants… totes les partides. Totes? No. Un capítol segueix sent irreductible a les retallades: el del raspall de l´Església Catòlica.

Amagat en la disposició addicional setena del decret (a la pàgina 146.615) el govern ha disposat una assignació mensual de 13 milions d´euros al mes per a l´Església Catòlica que arribarà --com a mínim-- fins al 30 de novembre de 2013. Això significa que, malgrat la retallada en totes les partides del pressupost, l´Església rebrà 156 milions d´euros d´aquí al moment de la seva liquidació de comptes.

Paradoxalment, la pujada d´impostos per als béns immobles aprovada pel PP també serà per tots menys per a l´Església Catòlica, el patrimoni de la qual està exempt de pagar l´IBI (Impost de Béns Immobles).

Tots som iguals davant els ulls de Déu... però no davant els de Hisenda.

3-I-11, DavidBallota, vozpopuli.com

Davant la situació actual tothom opina sobretot allò susceptible d´eliminar o reduir, subvencions a sindicats, associacions, senat o diputacions. Curiosament ningú parla del que ens costa l´Església i no exclusivament del que paguem marcant la X o no.

Per exemple, tothom sap el que cobra el Rei, el president del Govern o el de la Generalitat, però ningú, per exemple, el sou de Rouco Varela. Però això és solament una minúcia. El Concordato vigent, clarament anticonstitucional, els ofereix una gran quantitat de gabelas, el cost de les quals, molt possiblement, evitaria les retallades anunciades. Pel Gürtel vam saber que solament la megafonia de la visita papal a València ens va costar sis milions.

Tota associació que rep diners o exempcions públiques, està obligada a ser auditada. Un col·legi privat paga IRPF sobre beneficis i la part salarial dels seus empleats, IVA sobre les seves compres i IBI en cas de propietat. Un de l´Església, no. Però tampoc dels seus enormes i desconegudes propietats o beneficis que els generin. No solament catedrals o esglésies, sinó també convents, habitatges i terrenys. Solament podem fer especulacions, perquè ni el CNI coneix el seu valor, és el secret millor guardat. No parlo d´anticlericalisme, solament d´equitat.

5-I-12, M. León, elpais